Maria Korvola-Hemminki

Maria Korvola-Hemminki

Toimin yliopisto-opettajana ja väitöskirjatutkijana Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikössä. Lisäksi kuulun GeroNursing Centren tutkimusryhmään, joka on ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus.

Väitöskirjassani tutkin koulutusintervention vaikutusta lähihoitaja- ja hoiva-avustajaopiskelijoiden osaamiseen ja asenteisiin ikääntyneiden kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä toiseen asteen oppilaitoksessa. Tutkimukselliset intressini liittyvät ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön osaamiseen ja johtamiseen.

Tutkimustyön lisäksi opetan terveystieteiden kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoita sekä toimin hoitotieteen maisteriopiskelijoiden omaopettajana. Lisäksi työskentelen GeroDigiLead -hankkeessa projektisuunnittelijan tehtävissä https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/GeroDigiLead

Tutkimusaiheet

  • Ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön osaaminen

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Maria Korvola-Hemminki

Yhteystiedot

Sähköposti

maria.korvola-hemminki@oulu.fi

Vierailuosoite

Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö
Aapistie 5 A, 2. krs
90220 Oulu

Postiosoite

Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö
PL 5000
90014 Oulun yliopisto