GeroNursingCentre (GNC) - Ikääntyneiden kuntoutumista edistävä hoitotyö, hyvinvointi ja toimintakyky

Tutkimusryhmässä tutkitaan ikääntyneiden kuntoutumista edistävää hoitotyötä laaja-alaisesti eri näkökulmista.
Geronursing center logo

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

GNC - MISSIO:
Oulun yliopistossa toimiva tutkimus- ja osaamiskeskus, joka tarjoaa tutkimusta, koulutusta, asiantuntijapalveluita sekä verkostoja ikääntyneiden palveluiden kehittämiseksi ja tueksi edustaen alansa parasta näyttöön perustuvaa osaamista.

GNC - VISIO:
Johtava tieteelliseen näyttöön perustuva ikääntyvien kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus, jonka tavoitteena on:

Edistää hyvää ja toimintakykyistä elämää sekä mahdollisimman terveenä vanhenemista

ARVOT:
Toimintakykyinen ja arvokas vanhuus, vetovoimainen ja mielekäs vanhustyö, tutkimus ikääntyneiden parhaaksi sekä toimiva yhteistyö.

STRATEGIA:

⦁ Yritysyhteistyö
⦁ Koulutus: täydennyskoulutukset, toimintamallien koulutukset, johtamisen koulutukset
⦁ Tutkimus: vaikuttavuus ja merkityksellisyys
⦁ Kuntoutumista edistävien toimintamallien kehittäminen

Tutkimuksen painopisteitä

Tutkimusmateriaalina käytetään laadullista ja määrällistä aineistoa, psykometrisesti testattuja mittareita. Tutkimusryhmässä käytetään menetelminä teorian kehittämistä ja testaamista, interventiotutkimusta, systemaattista katsausta, laadullista tutkimusta sisällönanalyysiä käyttäen ja psykometrisesti validoituja mittareita.

Avainsanat: kuntoutumista edistävä hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta, ikääntyneet, toimintakyky, hyvinvointi, osaaminen, johtaminen

Lue lisää GeroNursing Centrestä: täältä!

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmää johtaa professori Maria Kääriäinen. Ryhmään kuuluu tutkijoita ja post-doc tutkijoita, tohtorikoulutettavia ja maisterivaiheen opiskelijoita.