GeroNursingCentre (GNC) - Ikääntyneiden kuntoutumista edistävä hoitotyö, hyvinvointi ja toimintakyky

Tutkimusryhmässä tutkitaan laaja-alaisesti ikääntyneiden hyvinvointia, toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää hoitotyötä.
GNC tutkimusryhmän kuusi naisjäsentä kuvattuna Lääketieteellisen tiedekunnan Tellluksella.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

GNC tuottaa ja tarjoaa tutkimusta, koulutusta, asiantuntijapalveluita sekä verkostoja onnistuneen ja aktiivisen vanhenemisen tueksi. Toiminnan tavoitteena on edistää hyvää ja toimintakykyistä vanhuutta sekä mahdollisimman terveenä vanhenemista. GNC tukee ikääntyvien palveluiden kehittämistä edustaen alansa parasta näyttöön perustuvaa osaamista.

Tutkimuksen painopistealueet

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tuotamme, tiivistämme ja levitämme tutkimusnäyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen, johtamisen ja ikääntyneiden tarpeisiin kansallisesti ja kansainvälisesti:

Sosiaalinen media

Instagram: @geronursincentre

Facebook: @GeroNursingc

LinkedIn: GeroNursing Centre

X: @GeronursingC

Youtube: GeroNursing Centre