Marika Iivari

Kauppatieteiden tohtori
Yliopistotutkija, liiketoiminta-analytiikan ja digitaalisen liiketoiminnan dosentti
liiketoiminta-analytiikka, digitaalinen liiketoiminta, liiketoimintamallit, avoin innovaatio

Martti Ahtisaari Instituutti
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Olen yliopistotutkija sekä liiketoiminta-analytiikan ja digitaalisen liiketoiminnan dosentti Martti Ahtisaari Instituutissa. Olen väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi liiketoimintamalleista, avoimesta innovaatiosta ja ekosysteemeistä vuonna 2016. Olen kauppatieteiden maisteri -tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö ja toimin kandidaatintutkielmien, pro gradu -töiden sekä väitöskirjojen ohjaajana liiketoiminta-analytiikan oppiaineessa.

Liiketoimintamuotoilun ja innovaatiostrategioiden lisäksi tutkimusintresseinäni on erityisesti datapohjainen päätöksenteko ja tiedollajohtaminen, sekä datatalous ja digitaaliset ekosysteemit ja -alustat.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

profiilikuva

Yhteystiedot

Sähköposti

marika.iivari@oulu.fi

Puhelinnumero

+358504619669

Postiosoite

Martti Ahtisaari Instituutti
Oulun kauppakorkeakoulu
PL 4600
90014 Oulun yliopisto