Marika Koivuniemi

KT
Suunnittelija - oppiminen ja vuorovaikutus
Oppimisen ja koulutuksen asiantuntija

Oppiminen ja oppimisprosessit
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Oppimisen ja koulutuksen asiantuntija, jolla on vahvaa kokemusta tutkimisesta, projekti- ja kehittämistyöstä, opetuksesta sekä opetuksen suunnittelusta ja kehittämisestä. Minua kiinnostaa erityisesti, miten voimme hyödyntää omia henkilökohtaisia resurssejamme koulu- ja työelämässä säädellen omaa toimintaamme ja motivaatiotamme erilaisten haasteiden edessä.

Väitöstutkimuksessani olen erityisesti selvittänyt miten oppijat tulkitsevat ja tunnistavat heidän oman ja ryhmänsä oppimisen itsesäätelyprosesseja motivaatiota ja tunteita unohtamatta, sekä miten itsesäätöistä oppimista voidaan tukea etenkin haastavien oppimisen tilanteiden aikana.

Väitöskirja

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Marika.Koivuniemi@oulu.fi

Postiosoite

marika.koivuniemi@oulu.fi