Mia Monnius

Lääkäri
Tohtorikoulutettava, Biocenter Oulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

ECM and Hypoxia
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Mia Monnius on lääketieteen lisensiaatti ja työskennellyt tohtorikoulutettavana professori Johanna Myllyharjun tutkimusryhmässä vuodesta 2015. Projekteissa keskiössä ovat HIF prolyyli-4-hydroksylaasit ja niiden osuus erityisesti keskushermoston (auto)inflammaatioprosesseihin ja ihon anatomiaan. HIF prolyyli 4-hydroksylaasit ovat hypoksiavasteen säätelyn avainentsyymejä, elimistön happisensoreita. Hypoksiavaste linkittyy olennaisesti myös immuunijärjestelmän toimintaan monimutkaisen solu- ja välittäjäainetason kommunikaatioverkoston välityksellä. Geeniluenta ja elimistön (pato)fysiologiset toiminnot muuttuvat, kun HIF prolyyli 4-hydroksylaasien toimintaa estetään normaalin happiosapaineen vallitessa. Tämän on raportoitu vaikuttavan myös immuunijärjestelmän toimintaan. HIF-P4H-inhibiittoreita tutkitaan mahdollisina lääkkeinä useisiin tautitiloihin liittyen.

Monnius työskentelee lisäksi Terveystalon ikääntyneiden palveluissa vastuulääkärinä Vaasan palvelutalojen yksiköihin. Virka edellyttää vaativan tason diagnostiikkaa, akuuttien ja pitkäaikaissairauksien hoitoa, sekä yksiköiden lääketieteellistä johtamista.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

mia.monnius@oulu.fi

Vierailuosoite

Aapistie 7C
Huone L228
90220 Oulu