Minna Hökkä

Olen Oulun yliopiston hoitotieteen ja teveyshallintotieteen tutkimusyksikön tohtorikoulutettava. Väitöskirjassani halu on kuvata sairaanhoitajan palliatiivisen hoidon osaamista hoidon järjestämisen eri tasoilla. Tutkimuksessa kuvataan myös palliatiivisen hoidon koulutuksen kehittämishaasteet sairaanhoitajien (AMK) koulutuksessa. Tutkimus tiedotetaan, jotta voidaan hankkia kehittää sairaanhoitajien tutkintokoulutusta sekä jatkuvaa oppimista. Tutkimus haluttu valtakunnalliseen EduPal- hankkeeseen jossa kehitetään sekä sairaanhoitajien että lääkäreiden koulutusta valtakunnallisesti. Toimin hankkeen projektijohtajana.

Kiinnostuksen kohteiden määrä on palliatiivisen hoidon kehittämisen alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Erityisen kiinnostuksen kohteiden tutkimustietoa on palliatiivisen hoidon osaaminen eri ammattiryhmien osalta sekä kivunhoito palliatiivisen hoidossa olevien potilaan osalta.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Minna.Hokka@oulu.fi

Puhelinnumero

+358452040420