Mira H. Kajanus

Toimin väitöskirjatutkijana "Diversity of Species interactions: a missing key for understanding biodiversity in a changing world"-tutkimusprojektissa, jota johtaa Akatemiatutkija Sami Kivelä. Tutkimukseni tavoitteena on makroekologisella tasolla ymmärtää yhteisöjen lajienvälisiä vuorovaikutuksia ja tarkastella lintujen monimuotoisuuden ajallista muutosta eri ympäristögradienteilla. Lisäksi keskityn tutkimaan lajien välisten vuorovaikutusten ja lintujen monimuotoisuuden muutosta ympäristönmuutoksen seurauksena. Maisterivaiheen gradutyössäni tutkin ekologisten tekijöiden vaikutusta Suomen susikannan lisääntymismenestykseen.

Tutkimusaiheet

  • Yhteisöekologia
  • Makroekologia
  • Yhteisön monimuotoisuus
  • Lajien väliset vuorovaikutukset
  • Tilastotiede
  • Populaatioekologia

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Mira.Kajanus@oulu.fi