Olli Karjalainen

FT
Tutkijatohtori
Maantiede

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Olli Karjalainen

Keskeisenä teemana sekä paikallisella että globaalilla tasolla tekemässäni tutkimuksessa on ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi arktisten alueiden kehitykseen. Mielenkiintoni kohteena ovat kausittaiseen routaan ja ikiroutaan liittyvät prosessit ja niiden aikaansaamat geomorfologiset muodostumat. Lisäksi tarkastelen ikiroudan sulamisesta aiheutuvia hasardeja ja niiden vaikutusta arktisen alueen infrastruktuuriin. Käytän työssäni laajasti paikkatietojärjestelmiä ja tilastollisen mallinnuksen menetelmiä.

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Yhteystiedot

Sähköposti

Olli.Karjalainen@oulu.fi

Puhelinnumero

0408458046

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1

Postiosoite

PL 3000 90014