Olli-Matti Kärnä

FM
Tohtorikoulutettava

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Olli-Matti Kärnä

Olli-Matti Kärnä tekee väitöskirjatutkimusta pienten virtavesien eliöyhteisöihin vaikuttavista tekijöistä. Erityisesti tavoitteena on kokeilla erilaisten maisemamittakaavalla vaikuttavien ympäristömuuttujien kykyä selittää eliöyhteisöjen paikallista vaihtelua pohjoisissa virtavesissä. Lisäksi hän on laaja-alaisesti kiinnostunut sisävesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä, ja hän on toiminut aiemmin muun muassa projektipäällikkönä rehevöityneen järven esiselvitys- ja kunnostussuunnitelman parissa.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Olli-Matti.Karna@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 (0)29 448 1769

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1
Geography Research Unit
FI-90014 University of Oulu

Postiosoite

Geography Research Unit
FI-90014 University of Oulu
FINLAND