Outi Ylitapio-Mäntylä

Outi Ylitapio-Mäntylä toimii yliopistonlehtorina Kasvatustieteiden tiedekunnassa Oulun yliopistossa. Hänen tutkimusaiheita ovat kasvatuksen sukupuolistavat käytännöt ja vallan ilmiöt kasvatus- ja opetustyössä. Hänen menetelmälliset kiinnostuksen kohteet ovat kerronnallinen tutkimus ja muistelutyömenetelmän soveltaminen tutkimus- ja opetusmenetelmänä. Hän on kehittänyt vertaisryhmämentorointia.

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Outi.Ylitapio-Mantyla@oulu.fi

Puhelinnumero

+358503586826

Postiosoite

Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 2000
90014 Oulun yliopisto