Pauli Väisänen

Pauli Väisänen

Tutkin auringon aktiivisuuden aiheuttamaa kosmisten säteiden pitkäaikaista vaihtelua. Tarkastelen vaihtelua eri koko- ja aikaskaaloissa ja hyödynnän tutkimuksessani etenkin spektri- ja Fourier-analyysiä. Tutkin myös sitä, miten turbulenssi-ilmiöt ilmenevät kosmisten säteiden modulaatiossa. Aineistona käytän Oulun yliopiston neutronimonitoria ja muita globaaleja neutronimonitoriaineistoja sekä avaruusluotainten korkeataajuisia mittauksia mm. kosmisista säteistä, aurinkotuulen magneettikentästä, nopeudesta ja tiheydestä.Toimin myös useissa luottamustehtävissä yliopistoyhteisössä ja Tieteentekijöiden liitossa.

Tutkimusaiheet

  • Kosmiset säteet
  • Avaruusilmasto
  • Heliosfäärin magneettikentä
  • Mittausdatan luotettavuus

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Yhteystiedot

Sähköposti

Pauli.Vaisanen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358294481369

Vierailuosoite

B214, G4-rappu, 2. krs vasemmalla