Petteri Kiilunen

FM
Väitöskirjatutkija

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Toimin väitöskirjatutkijana luonnonmaantieteen tutkimusryhmässä. Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu ekosysteemipalveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen pohjoisilla alueilla. Väitöskirjatutkimuksessani keskityn kasviyhteisöissä tapahtuneisiin ajallisiin muutoksiin ja siihen, kuinka kyseiset muutokset vaikuttavat ekosysteemien laatuun ja niiden kykyyn tuottaa tärkeitä ekosysteemipalveluita.

Tutkimusaiheet

  • Ekosysteemipalvelut
  • Eliömaantiede
  • Eliöyhteisöjen muutokset
  • Pohjoinen ympäristö

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Yhteystiedot

Sähköposti

Petteri.Kiilunen@oulu.fi

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1
Maantieteen tutkimusyksikkö
Työhuone: KE372
FI-90014 Oulun yliopisto