Pirjo Kaakinen

Pirjo Kaakinen

Potilaan ohjaus ja hoitoon sitoutumisen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän tavoitteena on tukea asiakaslähtöisen ohjauksen toteutumista ja ohjausosaamista asiakkaan, läheisten ja henkilökunnan näkökulmasta. Tavoitteenamme on eri menetelmin toteutetut ohjausinterventiot sekä niihin liittyvät kehittämis- ja osaamistarpeet. Lisäksi tutkimme kohderyhmämme ohjaukseen liittyviä kokemuksia. Tutkimuksen vaikuttavuutta mitataan kohderyhmän ja yhteiskunnan näkökulmasta mm. ohjauksen laadun, hoitoon sitoutumisen, sairauden riskitekijöiden, terveydenhuollon kustannusten ja resurssien sekä työprosessien muutoksena.

Tutkimuksen painopisteet:

  • Digihoitopolut ja ohjaus potilaan omahoidon ja hoitoon sitoutumisen tukena
  • Terveyttä edistävä ohjaus sairauden hoidossa
  • Digitaalisten ohjausinterventiot näyttöön perustuvan terveydenhuollon tukena
  • Digiohjausinterventioiden vaikuttavuus ja kustannukset asiakkaiden/omaisten/ammattilaisten näkökulmasta

Tutkimusaiheet

  • Ohjaus, opetus, neuvonta
  • Näyttöön perustuva terveydenhuolto
  • Digitaaliset ohjausinterventiot

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

pirjo.kaakinen@oulu.fi