Näyttöön perustuva digitaalinen terveydenhuolto (DigiHealth-EBHC)

Tutkimusryhmä tutkii ja kehittää innovaatioita digitaaliseen hyvinvointiin, ihmislähtöiseen ja kuntouttavaan hoitotyöhön ja koulutukseen, joilla edistetään sitoutumista ja kestävää kehitystä näyttöön perustuvassa digitaalisessa terveydenhuollossa.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimusryhmä toimii ensimmäisenä suomalaisena yliopistona (hoitotiede) Suomen Joanna Briggs Instituutin (JBI) yhteistyökeskuksen virallisena yhteistyökumppanina. Tutkimusryhmä tekee myös tiivistä yhteistyötä Hoitotyön tutkimussäätiön (HOTUS) kanssa.

Tutkimuksen painopisteet ovat:

 • Näyttöön perustuvat digihoitopolut potilaan omahoidon ja hoitoon sitoutumisen tukena
 • Näyttöön perustuva digiohjaus potilaan terveyden ja kansalaisten digitaalisen hyvinvoinnin tukena
 • Näyttöön perustava digitaalinen kuntoutumista edistävä hoitotyö ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisessa
 • Henkilöstön ja potilaiden näyttöön perustuvan terveydenhuollon ja digitaalisen osaamisen edistäminen koulutuksella
 • Näyttöön perustuva ja tiedolla johtaminen digitaalisissa palveluissa ihmislähtöisen hoidon laadun ja työhyvinvoinnin edistämiseksi

Tutkimusryhmät

Yhteiskunnallinen vaikutus

Tuotamme ja tiivistämme tutkimusnäyttöä terveydenhuollon, sen koulutuksen ja johtamisen tarpeisiin kansallisesti ja kansainvälisesti:

 • järjestelmälliset katsaukset
 • näytön tiivistelmät


Edistämme näytön käyttöönottoa kansalaisten digitaalisen hyvinvoinnin edistämisessä, ihmislähtöisessä ja kuntoutumista edistävässä hoitotyössä yhteistyössä sote-palvelujärjestelmän, yritysten ja kouluttajien kanssa:

 • sote-palveluiden, johtamisen ja koulutuksen prosessien ja vaikutusten arviointi
 • näyttöön perustuvan terveydenhuollon osaamisen arviointi


Levitämme tutkimusnäyttöä tuottamalla näyttöön perustuvan ja digitaalisen terveydenhuollon asiantuntijoita:

 • terveystieteiden kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon opinnoissa
 • Suomen JBI:n yhteistyökeskuksen järjestämässä CSR-koulutuksessa
 • Näyttöön perustuvan terveydenhuollon webinaarissa vuosittain