Näyttöön perustuva digitaalinen terveydenhuolto (DigiHealth-EBHC)

Tutkimusryhmä tutkii ja kehittää innovaatioita digitaaliseen hyvinvointiin, ihmislähtöiseen ja kuntouttavaan hoitotyöhön ja koulutukseen, joilla edistetään sitoutumista ja kestävää kehitystä näyttöön perustuvassa digitaalisessa terveydenhuollossa.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimusryhmä toimii ensimmäisenä suomalaisena yliopistona (hoitotiede) Suomen Joanna Briggs Instituutin (JBI) yhteistyökeskuksen virallisena yhteistyökumppanina. Tutkimusryhmä tekee myös tiivistä yhteistyötä Hoitotyön tutkimussäätiön (HOTUS) kanssa.

Tutkimuksen painopisteet ovat:

 • Näyttöön perustuvat digihoitopolut potilaan omahoidon ja hoitoon sitoutumisen tukena
 • Näyttöön perustuva digiohjaus potilaan terveyden ja kansalaisten digitaalisen hyvinvoinnin tukena
 • Näyttöön perustava digitaalinen kuntoutumista edistävä hoitotyö ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisessa
 • Henkilöstön ja potilaiden näyttöön perustuvan terveydenhuollon ja digitaalisen osaamisen edistäminen koulutuksella
 • Näyttöön perustuva ja tiedolla johtaminen digitaalisissa palveluissa ihmislähtöisen hoidon laadun ja työhyvinvoinnin edistämiseksi

Tutkimusryhmät

Yhteiskunnallinen vaikutus

Tuotamme ja tiivistämme tutkimusnäyttöä terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen, koulutuksen ja johtamisen tarpeisiin kansallisesti ja kansainvälisesti:

 • järjestelmälliset katsaukset JBI:n kanssa
 • näyttövinkit yhteistyössä HOTUS:n kanssa
 • kansalliset hoitosuositukset yhteistyössä HOTUS:n kanssa

Edistämme digitaalisten ratkaisujen näyttöön perustuvaa käyttöönottoa kansalaisten digitaalisen hyvinvoinnin, ihmislähtöisessä ja kuntoutumista edistävässä hoitotyössä yhteistyössä sote-palvelujärjestelmän, yritysten ja kouluttajien kanssa:

 • sote-palveluiden, johtamisen ja koulutuksen prosessien ja vaikutusten arviointi
 • näyttöön perustuvan terveydenhuollon osaamisen arviointi

Levitämme tutkimusnäyttöä tuottamalla näyttöön perustuvan ja digitaalisen terveydenhuollon asiantuntijoita:

 • näyttöön perustuva digitaalinen terveydenhuolto kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnossa
 • JBI:n järjestelmällisessä katsauksen koulutus yhteistyössä Suomen JBI:n yhteistyökeskuksen kanssa
 • Täydennyskoulutus yhteistyössä Hoitotyön tutkimussäätiön (HOTUS) kanssa
 • Aktiivinen ja monikanavainen tutkimusnäytön levittäminen