Risto Virtanen

Tutkimukseni fokusalueita ovat erityisesti arktisten ja pohjoisten alueiden kasvillisuus ja biodiversiteetti, niiden muutokset suhteessa laidunnukseen, muuhun maankäyttöön ja ilmastonmuutokseen. Tutkimukset perustuvat yhteisöjen pitkäaikasten muutoksien analysointiin sekä kokeellisiin tutkimuksiin. Kokeelliset tutkimukset ovat meneillään Luoteis-Lapin tunturialueella. Tutkimukset linkittyvät kansainvälisiin verkostoihin kuten Nutrient Network ja DarkDiv. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa lajien ja luontotyyppien uhanalaisuutta sekä luonnonsuojelun suunnittelussa.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

risto.virtanen@oulu.fi