Sami Kivelä

Sami Kivelä

Olen evoluutioekologi ja kiinnostunut erityisesti elinkerto-ominaisuuksien ja paikallisten sopeumien evoluutiosta. Jotta olisi mahdollista ymmärtää evoluution rajoitteita, tutkin yksilönkehitykseen liittyviä ja fysiologisia mekanismeja, jotka tuottavat ilmiasun. Perimmäinen tavoite tutkimuksessani on tuottaa tietoa siitä, millaisia seurannaisvaikutuksia mikroevoluutio ja ilmiasun mekanistinen perusta tuottavat lajien välisiin vuorovaikutuksiin, yhteisödynamiikkaan ja ekosysteemien toimintaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tutkin myös lajien välisiä vuorovaikutuksia yhteisötasolla ja eläinyhteisöjen vasteita ympäristönmuutokseen.

Tämänhetkinen tutkimukseni keskittyy kaupunkiympäristöjen aiheuttamaan evoluutioon sekä hyönteis- ja hyönteissyöjäyhteisöjen välisiin vuorovaikutuksiin.

Tutkimusaiheet

  • elinkieto-ominaisuuksien evoluutio
  • evoluutio
  • evoluution rajoitteet
  • hyönteisten kasvufysiologia
  • lajien väliset vuorovaikutukset
  • sopeutuminen kaupunkiympäristöön
  • yhteisöekologia

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

sami.kivela@oulu.fi