Satu Ojala

Satu Ojala

Työskentelen Ympäristö- ja kemiantekniikan yksikössä akatemiatutkijana. Tutkimukseni liittyy useaan ympäristöteknologian osa-alueeseen. Tärkeimmät tutkimusalueet ovat veden ja kaasumaisten päästöjen käsittely katalyyttisillä tekniikoilla, kaasumaisten päästöjen hyötykäyttö katalyysin avulla, valokatalyyttinen veden puhdistus, adsorptio, ja materiaalien kehitys näihin sovelluksiin. Viimeisten kymmenen vuoden aikana olen tutustunut myös uusien materiaalien kehittämiseen biojätteistä sekä teollisuuden epäorgaanisista sivutuotteista. Mielestäni on erityisen tärkeää, että materiaalien toimintaa ja ominaisuuksia tutkitaan niiden todellisissa käyttöolosuhteissa. Siksi operando- ja in situ tekniikoiden käyttö tutkimuksessa on yksi keskeisistä tutkimuskiinnostuksistani. Olen aktiivinen kansallisessa, kansainvälisessä ja sektoreiden välisessä yhteistyössä. Minulla on vankka kokemus erilaisista tutkimusprojekteista, niiden hakemisesta ja koordinoinnista. Ohjaan ensimmäisenä tai toisena ohjaajana 11 jatko-opiskelijaa, jotka työskentelevät yllämainittujen tutkimusaiheiden parissa.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

satu.ojala@oulu.fi

Puhelinnumero

+358503506098

Vierailuosoite

Erkki Koiso-Kanttilan katu 5, sisäänkäynti V2

Postiosoite

Ympäristö- ja kemiantekniikka
PL 4300
FI-90014 Oulun yliopisto