Suvi Olli

Teen väitöskirjatutkimusta siipikarjan kasvatushistoriasta. Tutkin muinaisten kanojen, kesyhanhien ja kesyankkojen arkeologisia luita muinais-DNA- (aDNA) ja stabiili-isotooppimenetelmiä hyödyntäen. aDNA-menetemin selvitän muun muassa lajien geneettisen materiaalin muutoksia, evolutiivista historiaa, sekä siipikarjan leviämishistoriaa vertaamalla suomalaisia näytteitä lähialueiden arkeologisiin näytteisiin. Tutkin myös siipikarjan ruokintaa ruokavalion koostumuksesta kertovien stabiili-isotooppien avulla. Muinaisen siipikarjan ruokavalion perusteella saadaan viitteitä muun muassa siitä miten ihmiset ovat ennen hoitaneet siipikarjaa. Tulen myös tutkimaan mitä patogeenejä, kuten DNA- ja RNA-viruksia, bakteereita sekä alkueläimiä, muinainen siipikarja on kohdannut Pohjolassa.

Ennen väitöskirjatutkimustani olen tehnyt tutkimusta ympäristö-DNA (eDNA) -menetelmien soveltuvuudesta viitasammakoiden kartoitukseen sekä ollut osana hanhien eDNA-tutkimuksissa. Minua kiinnostavat aDNA:n ja eDNA:n mahdollisuudet antaa tietoa ihmisistä, eläimistä sekä niiden vuorovaikutuksesta, jota ei muuten voitaisi selvittää, vaikka DNA näissä näytteissä onkin pienissä pitoisuuksissa sekä hyvin hajonnutta.

Tutkimusaiheet

  • muinais-DNA
  • kesytettyjen eläinten evolutiivinen historia
  • ympäristö-DNA

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

suvi.olli@oulu.fi

Postiosoite

Ekologian ja genetiikan yksikkö
Linnanmaa
90014 Oulun Yliopisto