Veera Juntunen

Olen väitöskirjatutkija Avaruusilmaston tutkimusryhmässä. Tutkimukseni käsittelee Auringon ilmastovaikutusten yhteyttä yhteiskunnan energiankulutukseen ja -tuotantoon. Maan lähiavaruudesta saapuvalla hiukkassateella on monenlaisia vaikutuksia ilmakehäämme ja ilmastoomme etenkin napa-alueilla. Energiankulutus sekä -tuotanto riippuvat myös osaltaan ilmastotekijöistä, ja esimerkiksi lämmitykseen kuluva sähköenergiankulutus on suoraan yhteydessä vallitsevaan lämpötilaan. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, kuinka paljon avaruussään muutokset selittävät vaihtelua yhteiskunnan energiankulutuksessa ja -tuotannossa.

Tutkimusaiheet

  • Auringon ilmastovaikutukset
  • Avaruussään yhteys energiankulutukseen ja -tuotantoon

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

veera.j.juntunen@oulu.fi