Vesa Väätänen

FM
Tohtorikoulutettava

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Olen tohtorikoulutettava Maantieteen tutkimusyksikössä, ja väitöskirjatutkimukseni keskittyy Arktisen alueen poliittiseen maantieteeseen sekä alueellistumisprosessien poliittisiin ulottuvuuksiin. Näihin ulottuvuuksiin lukeutuvat valtasuhteet ylikansallisessa poliittisessa tilassa, keskushallintoa alempia tasoja edustavien toimijoiden tilallinen politiikka, sekä geopolitiikan ja geoekonomian yhteenkietoutuminen valtion ylikansallisissa strategioissa.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Vesa.Vaatanen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358294488021

Postiosoite

Maantieteen tutkimusyksikkö/Geography Research Unit
PL3000
FI-90014 Oulun yliopisto/ University of Oulu