Ville-Pauli Karjalainen

Ville-Pauli Karjalainen valmistui Terveystieteiden maisteriksi Hyvinvointitekniikan koulutusohjelmasta Oulun yliopistossa keväällä 2021. Opintojensa ohella hän työskenteli Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja teknologian laitoksella tutkimusavustajana Simo Saarakkalan Diagnostiscs of Osteoarthritis tutkimusryhmässä vuosina 2017-2021. Hänen Pro Gradu keskittyi ihmisen nivelkierukan kollageenin orientaatiomuutoksiin nivelrikossa.

Tällä hetkellä hän työskentelee poikkitieteellisenä projektitutkijana Oulun yliopistossa arkkeologian ja lääketieteen laitoksilla. Hänen tutkimuskohteenaan tällä hetkellä ovat biolääketieteellinen ja arkkeologinen kuvantaminen.

Yhteystiedot

Sähköposti

ville-pauli.karjalainen@oulu.fi