Esimerkkejä palveluista

Materiaalianalyysikeskuksen tutkimuslaitteet ja puhdastila on tarkoitettu kaikkien Oulun yliopiston tutkimusryhmien käyttöön. Akateemisen tutkimuksen lisäksi myös yritykset voivat hyödyntää keskuksen tutkimusympäristöä omassa toiminnassaan.
Tutkija asettamassa näytettä XRD-laitteeseen

Yrityksille

Yliopiston sisäisen tutkimuspalvelun lisäksi MAKE:ssa tehdään myös tutkimusta yliopiston ulkopuolisille tahoille. Yrityksillä on mahdollisuus käyttää keskuksen puhdastiloja ja analyysilaitteista ja suorittaa omaa T&K työtään keskuksen tarjoamassa tutkimusympäristössä.

Yritysten tilaustutkimuksessa syntyvät tiedot käsitellään aina luottamuksellisesti. Tarvittaessa voidaan laatia yliopiston ja palvelun tilaajan välinen salassapitosopimus.

Esimerkkejä yrityksille tarjottavista palveluista:

  • Materiaalien laserleikkaus
  • Mikropiirien korjauspalvelua FEI Helios Dualbeam ionisuihkutyöstölaitteistolla (FIB). Kyseisestä toiminnasta keskuksen henkilökunnalla on yli 25 vuoden kokemus
  • Optisten komponenttien valmistaminen
  • Ohutkalvojen ominaisuuksien määrittäminen ellipsometrilla
  • Näytteiden kuvausta ja analysointia elektronimikroskoopeilla (SEM, TEM)
  • Kiteisten faasien analysointia röntgendiffraktiolla (XRD)
  • Materiaalien alkuainemääritykset röntgenfluoresenssilla (XRF)
  • Mineralogiset analyysit pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM), mikroanalysaattorilla (EPMA), röntgendiffraktiolla (XRD) ja röntgenfluoresenssilla (XRF)
  • Vaurioanalyysit akustisella mikroskoopilla, röntgenmikroskoopilla ja pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM)
  • Pintakemiallinen analyysi röntgenfotoelektronispektroskopialla (XPS/ESCA)

Yliopiston yksiköille

Materiaalianalyysikeskuksen laitteet ja puhdastilat ovat kaikkien Oulun yliopiston yksiköiden käytössä. Laitekantaa pyritään täydentämään jatkuvasti painopisteen ollessa hankinnoissa, jotka palvelevat mahdollisimman laajasti eri alojen tutkimusta.