Näin kiität käyttämääsi tutkimusinfrastruktuuria

Tällä sivulla esittelyt tutkimusinfrastruktuurit saavat tukea Oulun yliopistolta. Infrastruktuurien toimintaa arvioidaan pääsääntöisesti sen mukaan, miten niihin viitataan julkaisuissa, väitöskirjoissa ja muissa opinnäytteissä. Kaikkien akateemisten käyttäjien edellytetään kiittävän asianmukaisesti julkaisuissaan niitä infrastruktuureja, joiden resursseja he ovat hyödyntäneet julkaisuun johtaneessa työssään. Tämä auttaa varmistamaan infrastruktuureiden kehittämisen ja käyttökustannusten pitämisen kohtuullisella tasolla.

Infrastruktuurin käyttöön viittaaminen

Voit viitata infrastruktuuriin esimerkiksi julkaisusi kohdassa 'Kiitokset'. Vaihtoehtoisesti viittauksen voi tehdä otsikon alaviitteenä tai sisällyttää viittauksen julkaisun viiteluetteloon. Katso alta hyödyntämäsi infrastruktuurin suositeltu kiitosteksti.