Asiakkaan/potilaan ohjaus kliinisessä ympäristössä (Counselling)

Tutkimusryhmä tutkii ja arvioi ohjausta ja ohjausosaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä erilaisten ohjausmenetelmien (kuten digitaalisten) vaikutuksia pitkäaikaissairaille ja heidän läheisilleen sekä ammattilaisille.

Ryhmä tutkii lisäksi asiakkaiden, läheisten ja terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia digiohjauksesta.
tutkimusryhmän logo

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tavoitteenamme on kehittää ja arvioida erilaisten ohjausinterventioiden (myös digitaalisten) vaikutuksia asiakkaille, heidän läheisilleen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä edistää asiakkaiden itsehoitoa ja hoitoon sitoutumista.

Tutkimusaiheita ovat mm.

  • digiohjaus
  • asiakas-/perhelähtöisyys
  • vuorovaikutus digiohjauksessa,
  • digiohjaus
  • sairauden riskitekijät

Tutkimusaiheet

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tutkimusryhmän tuottama tutkimustieto tukee kestävän kehityksen tavoitteita ja edistää pitkäaikaissairaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia ja yhdenmukaista kohtelua sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sosiaalinen media

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta.

X-tili - @Counselling_oy