Asiakkaan/potilaan ohjaus kliinisessä ympäristössä (Counselling)

Tutkimusryhmä tutkii ja arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjausosaamista sekä erilaisten ohjausmenetelmien (kuten digitaalisten) vaikutuksia pitkäaikaissairaiden sekä heidän läheistensä ohjaukseen. Ryhmä tutkii lisäksi asiakkaiden/potilaiden, läheisten ja terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia digiohjauksesta.
Counselling-tutkimusyksikön logo

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tavoitteena on kehittää ja arvioida erilaisten ohjausinterventioiden (myös digitaalisten) vaikutuksia asiakkaille/potilaille, heidän läheisilleen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä edistää asiakkaiden/potilaiden itsehoitoa ja hoitoon sitoutumista.

Tutkimusaiheita ovat mm. digiohjaus asiakas-/perhelähtöisyys, vuorovaikutus digiohjauksessa, digiohjaus – sairauden riskitekijät.

Tutkimusaiheet

  • Digitaalisten ohjausinterventioiden kehittäminen ja niiden vaikutusten arviointi.
  • Pitkäaikaissairaiden profilointi vaikuttavien ohjausinterventioiden laatimiseksi.
  • Pitkäaikaissairaiden, heidän läheisten ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjauskokemukset, erityisesti digitaalisista ohjausinterventioista
  • Järjestelmälliset katsaukset, erityisesti meta-analyysit ohjauksen vaikuttavuudesta
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjausosaaminen

  • Tutkimusmenetelmiä: interventiot, mittarien psykometrinen testaus, järjestelmälliset katsaukset, laadullinen tutkimus; sisällön analyysi.