Mira Rajala

Väitöskirjatutkimuksessani kehitetään ja implementoidaan potilaslähtöinen puhelinohjausinterventio päiväkirurgiaan sekä arvioidaan sen vaikuttavuutta potilaiden koettuun terveyteen ja terveydenhuollon kustannuksiin.

Puhelinohjauksen merkitys päiväkirurgiassa on lisääntynyt merkittävästi. Puhelinohjauksen tulee perustua tutkimusnäyttöön, mutta kuitenkaan ei ole riittävästi näyttöä päiväkirurgisen ohjauksen nykytilasta ja sen systemaattisesta kehittämisestä, tietoa laadukkaasta ja vaikuttavasta proaktiivisesta (ennakoivasta) puhelinohjauksesta sekä potilaslähtöisestä ohjauksesta. Tutkimuksella pyritään vastaamaan puhelinohjaukseen liittyviin haasteisiin sekä kehittämään puhelinohjauksesta tehokas hoitotyön interventio, joka on potilaslähtöinen ja omahoitoa tukeva.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Mira.Rajala@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 50 4407657

Vierailuosoite

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Aapistie 5 A, 2. krs
90220 Oulu

Postiosoite

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
PL 5000
90014 Oulun yliopisto