Biolääketieteelliset sensorit ja mittausjärjestelmät

Biolääketieteellisten sensorien ja mittausjärjestelmien ryhmä ja tutkimus OPEMissa keskittyy uusien lääketieteellisten mittausmenetelmien ja analyysitekniikoiden kehittämiseen.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Tutkimusryhmän kuvaus

Apulaisprofessori Teemu Myllylä johtaa Biolääketieteellisten sensorien ja mittausjärjestelmien ryhmää Optoelektroniikka ja mittaustekniikka (OPEM) – yksikössä. Tutkimus keskittyy uusien lääketieteellisten mittausmenetelmien ja analyysitekniikoiden kehittämiseen. Ryhmässä on vahva kokemus lääketieteellisten sensoreiden, instrumenttien, monimuotoisten mittausmenetelmien ja erilaisten mittausteknologioiden käytöstä.

Uusia biolääketieteellisiä antureita

Ryhmä on kehittänyt useita uudenlaisia antureita ja mittausjärjestelmiä, joita sovelletaan aivotutkimuksissa monissa sairaaloissa ympäri maailman. Esimerkiksi olemme ensimmäisenä onnistuneet mittaamaan verenpainetta ja kardiorespiratorisia signaaleja magneettisen neurokuvantamisen aikana. Erityisesti samanaikaisesti aivomagneettikäyrän (Magnetoencephalography, MEG), magneettikuvauksen (Magnetic Resonance Imaging, MRI) ja MR-aivokäyrän (MR encephalography, MREG) mittauksien kanssa

Monimuotoisten antureiden kehitys ihmisen ja eläinten toimintojen mittaukseen

Jotta ymmärrettäisiin paremmin makrotasolta mitattuja fysikaalisia signaaleja, pyrimme keräämään tietoa samalla myös mikrotasolla. Tässä tarkoituksessa yhteistyössä Oulun Biocenterin kanssa kehitämme skaalautuvia mittauskonsepteja fysikaalisten signaaleiden mittaukseen, joiden avulla voidaan tutkia ihmisissä ja jyrsijöissä tapahtuvia makrotasoisia ilmiöitä. Jyrsijöiden tapauksessa käytetään myös mikrotasoisia kuvantamismenetelmiä, kuten esimerkiksi fotoakustista kuvantamista ja biomarkkereita, joiden avulla voidaan tehdä mikroskooppista kudosten analysointia. Silloin voimme tutkia ja vertailla mekaanista soludataa ja kliinistä toiminnallista dataa keskenään. Siten voidaan vertailla ja optimoida uusia makrotason mittaus- ja kuvantamistekniikoita ihmisten mittauksiin.

Eräs tärkeimmistä aihealueista on aivojen kuvantamisen tutkimus ja kehitystyö, jota teemme myös kannettaville laitteille. Yhdistämme olemassa olevaa uusinta teknologiaa ja kehitämme uutta aivojen mittaustekniikka. Tällä hetkellä kehitettävänä on optisia, kapasitiivisia ja mikroaaltoihin perustuvia kuvantamistekniikoita.