Global Change and Biotic Interaction Ecology

Globaalimuutostekijöiden ennustetaan aiheuttavan ennennäkemättömiä muutoksia lajien monimuotoisuudessa ja lajistokoostumuksessa ja vaikuttavan dramaattisesti ekosysteemien toimintaan ja ihmisille tärkeisiin ekosysteemipalveluihin.

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Globaalimuutostekijöiden ennustetaan aiheuttavan ennennäkemättömiä muutoksia lajien monimuotoisuudessa ja lajistokoostumuksessa ja vaikuttavan dramaattisesti ekosysteemien toimintaan ja ihmisille tärkeisiin ekosysteemipalveluihin. Meidän ryhmämme (https://eskelinenresearch.com) tutkimus selvittää mekanismeja, jotka johtavat kasvien monimuotoisuuden muutokseen useiden globaalimuutostekijöiden, kuten ravinnerikastumisen ja ilmastonmuutoksen paineessa. Tutkimme kokeellisten manipulaatioiden avulla miten globaalimuutostekijöiden vaikutukset kasviyhteisöjen koostumukseen ja monimuotoisuuteen riippuvat elinympäristön koosta ja kytkeytyneisyydestä, kasvien ajallisesta ja tilallisesta dispersaalista, kilpailusta, herbivoriasta, ja ympäristöolosuhteista, sekä näiden monimutkaisista vuorovaiktuksista. Tutkimme myös miten kasvien toiminnalliset ominaisuudet välittävät kasvien reaktioita näihin monimutkaisiin vuorovaikutussuhteisiin. Tutkimuksemme tavoitteena on ymmärtää ja ennustaa tulevaisuuden kasvien monimuotoisuutta ja tarjota ratkaisuja siihen, miten biologinen monimuotoisuus voidaan turvata ja estää sen häviäminen.