Havaitsemisen, kognition ja kielen tutkimusryhmä

Havaitsemisen, kognition ja kielen tutkimusryhmä on erikoistunut ryhmän teemoihin kohdistuvaan tutkimukseen hyödyntäen pääosin katseenseurantamenetelmää.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimusryhmä on erikoistunut havaitsemisen, kognition ja kielen tutkimukseen hyödyntäen pääosin katseenseurantamenetelmää sekä yhdistämällä tätä tietoa muiden menetelmien kanssa.

Ryhmä tekee yhteistyötä Oulun yliopiston sisällä yli tiedekuntarajojen ja toimii myös yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Tällä hetkellä tutkimusryhmän aktiiviset projektit keskittyvät kuvaannollisen kielen ymmärtämiseen sekä kielen ymmärtämiseen vaikuttaviin tekijöihin laajemmin.