Hyönteisten biolukutaito -tutkimusryhmä

Huolimatta yli 260 vuoden taksonomisesta traditiosta, vain pieni osa maailman lajeista on tieteellisesti kuvattu ja nimetty. Näin ollen olemme yhä paljolti biolukutaidottomia suhteessa biologiseen monimuotoisuuteen, joka meitä ympäröi. Jäljelle jäävä osa lajidiversiteetistä on todennäköisesti vaikea selvittää johtuen siitä, että tehty työ on keskittynyt lajiryhmiin, joissa lajimäärät ovat melko pieniä ja yksilöiden koko suuri. Monimuotoisimmat lajiryhmät ovat sellaisia, joissa yksilöiden koko on pieni ja jotka usein tarjoavat vain vähän hyödyllisiä morfologisia tuntomerkkejä niiden lajirajausta ja tunnistamista tukemaan. Tällaisia eliöryhmiä kutsutaan usein ’pimeäksi diversiteetiksi’.

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • Senior Curator
    Marko Mutanen

Tutkimusryhmän kuvaus

Huolimatta yli 260 vuoden taksonomisesta traditiosta, vain pieni osa maailman lajeista on tieteellisesti kuvattu ja nimetty. Näin ollen olemme yhä paljolti biolukutaidottomia suhteessa biologiseen monimuotoisuuteen, joka meitä ympäröi. Jäljelle jäävä osa lajidiversiteetistä on todennäköisesti vaikea selvittää johtuen siitä, että tehty työ on keskittynyt lajiryhmiin, joissa lajimäärät ovat melko pieniä ja yksilöiden koko suuri. Monimuotoisimmat lajiryhmät ovat sellaisia, joissa yksilöiden koko on pieni ja jotka usein tarjoavat vain vähän hyödyllisiä morfologisia tuntomerkkejä niiden lajirajausta ja tunnistamista tukemaan. Tällaisia eliöryhmiä kutsutaan usein ’pimeäksi diversiteetiksi’.

Uskomme, että taksonomian kriisi voidaan ratkaista vain genomisin keinoin. Kaikki taksonomisesti relevantti informaatio on koodattuna organismien perimään. Varsinkin monimuotoisimpien lajiryhmien kohdalla geneettinen lajinrajaus tuottaisi tehokkaamman menetelmän ja mahdollistaisi standardin, nopean ja automatisoidun lajitunnistuksen. Luontokadon ja sukupuuttojen keskellä meidän täytyy nopeuttaa taksonomisia tutkimusmetodeja radikaalilla tavalla.

Tutkimusryhmämme näyttää tietä kohti biolukutaitoista tulevaisuutta. Keskeisimmät tutkimusaiheemme ovat:

  • DNA-viivakoodaus ja Finnish Barcode of Life (FinBOL) -hankkeen johtaminen
  • DNA:han pohjautuva lajinrajaus
  • Fylogenetiikka ja fylogenomiikka
  • Pimeä diversiteetti ja turbotaksonomia

    https://insgensyst.wordpress.com/