Kimalaisten käyttäytymisen ja kognition tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • Principal Investigator, Kone Foundation Senior Research Fellow
    Olli Loukola

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimusryhmässämme tutkitaan kimalaisten kognitiota; mitä ja miten ne oppivat asioita ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden oppimiseen ja ongelmanratkaisukykyyn. Kokeellisten tutkimusten avulla tutkimme monimutkaisina pidettyjä kognitiivisia kykyjä, kuten työkalunkäyttöä, sosiaalista oppimista ja fyysistä päättelyä, jotka aiemmin ajateltiin rajoittuvan ainoastaan ihmisiin ja muihin isoaivoisiin selkärankaisiin. Tutkimuksemme tarkastelee kognitiota sekä yksilö- että ryhmätasolla, mukaan lukien sosiaalisen älykkyyden ja yhteistyön. Lisäksi tutkimme kognition eko-evolutiivisia vaikutuksia. Ryhmämme on myös tutkinut torjunta-aineiden vaikutuksia kimalaisten kognitioon, korostaen tarvetta säännellä pölyttäjille haitallisten torjunta-aineiden käyttöä. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on tutkia monimutkaisten käyttäytymispiirteiden proksimaattisia mekanismeja, tarkastelemalla neuroanatomisia ja käyttäytymiseen liittyviä näkökohtia muun muassa kuvantamisen, asennon seurannan ja koneoppimisen avulla.