Tähtitiede

Tähtitiede on yhtä vanha kuin meidän sivilisaatiomme, ja on siten vanhin luonnontieteistä. Tähtitieteen tutkimus on jatkunut aktiivisena läpi vuosisatojen, kehittyen yhdeksi mielenkiintoisimmista moderneista tieteenaloista. Tähtitieteen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää koko maailmankaikkeutta kokonaisuutena, sekä tutkia maailmankaikkeudessa havaittuja kohteita, kuten pölyhiukkasia, planeettoja ja niiden kuita, tähtiä ja tähtienvälistä ainetta, galakseja sekä universumin suuren mittakaavan rakennetta.
Galaxy

Tutkimusryhmän tiedot

Tutkimusryhmän kuvaus