Wildlife genomics research group

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Wildlife Genomics Research Group on kansainvälinen ryhmä tutkijoita, jotka käyttävät molekyylimenetelmiä selvittääkseen ekologiaan, evoluutioon ja luonnonsuojeluun liittyviä tutkimuskysymyksiä. Nykyinen tutkimus sisältää esimerkiksi eläinten domestikaation historian tutkimista, jääkauden jälkeisten uudelleenasuttamisprosessien analysointia, elinympäristöjen pirstoutumisen tutkimista joiden tutkimuksessa käytämme mm. ympäristö-DNA (eDNA) ja muinais-DNA (aDNA) menetelmiä. Tutkimuskohteina ovat lukuisat lintu-, nisäkäs- ja kasvilajit.