Uudelleenkirjaaminen

Ohjeistusta opiskeluoikeuden uudelleenkirjaamiseen.

Uudelleenkirjaaminen

Myöhästyikö lukuvuosi-ilmoittautuminen? Oletko passiivirekisterissä? Haetko lisäaikaa opiskeluoikeuteesi?

Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa eli on kirjoilta poistettu, ja hakee oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi, hakemuksen käsittelystä peritään 35 euron uudelleenkirjaamismaksu.

Opiskelijan tulee maksaa uudelleenkirjaamismaksu seuraavissa tapauksissa:

  • Lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönnin seurauksena,
  • Poistuakseen passiivirekisteristä,
  • Hakiessaan lisäaikaa opiskeluoikeudelle ja mikäli olemassa ollut opiskeluoikeus on ehtinyt jo päättyä ennen myönteistä päätöstä lisäajasta.

Opiskeluoikeuden palautusta haetaan Eforms-järjestelmässä.

Hakemuksen liitteeksi kandidaatin- tai maisterintutkintoa suorittava opiskelija liittää HOPS-ohjaajan, pääaineen opintoneuvojan tai omaopettajan hyväksymän tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen HOPSin opintojen loppuun saattamisesta. Huom! Jos et ole vielä aloittanut opintoja Oulun yliopistossa, mutta olet laiminlyönyt ilmoittautumisen, sinun ei tarvitse sisällyttää hakemukseen liitteitä.

Tohtoriopiskelijan tulee tarkistaa ohjeet ja tarvittavat liitteet UniOGSin sivulta.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009.