Äidin synnytyksessä saamalla antibiootilla yhteys lapsen autoimmuunisairauksiin

Lapset, joiden äidit ovat saaneet synnytyksen yhteydessä antibioottihoitoa, sairastuvat muita lapsia todennäköisemmin autoimmuunisairauksiin. Tulos käy ilmi Oulun yliopiston tuoreesta rekisteripohjaisesta tutkimuksesta, jossa oli mukana lähes 46 000 lasta. Tavallisimpia lasten autoimmuunisairauksia ovat tyypin 1 diabetes, keliakia ja lastenreuma. Tutkimuksen mukaan äidin antibioottihoito ei ollut yhteydessä lapsen allergisiin sairauksiin tai astmaan.

Synnytyksen aikana äideille annettu antibiootti ehkäisee tehokkaasti vastasyntyneiden harvinaisia B-ryhmän streptokokin aiheuttamia vakavia infektioita ja niistä johtuvia kuolemia. Antibioottia annetaan synnyttävälle äidille, jos hänellä todetaan B-streptokokki synnytyskanavassa ennen synnytystä. Suomessa lähes joka neljäs alateitse synnyttävistä saa antibioottia.

Tutkimustulos on tärkeä arvioitaessa synnytyksenaikaisen antibiootin mahdollisia haittoja ja tutkittaessa immuunipohjaisten sairauksien taustalla olevia syntymekanismeja. Jo aiemmin on tiedetty, että synnytyksen aikana äidille annettu antibiootti vaikuttaa lapsen suoliston mikrobiympäristön eli mikrobiomin kehittymiseen. Tutkimus tukee ajatusta, että suolen normaalilla mikrobiomilla voi olla merkitystä lapsen pitkäaikaiselle terveydelle.

’’Kyseessä on havainnoiva tutkimus, joka ei suoraan kerro, onko äitien synnytyksessä saaman antibiootin ja lapsen myöhemmän terveyden välillä syy-seuraussuhdetta, vaan tulos on tilastollinen yhteys, johon voivat vaikuttaa tuntemattomat tekijät’’, artikkelin pääkirjoittaja, Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Sofia Ainonen toteaa.

Tutkimuksen johtajan, lastentautiopin professorin Terhi Ruuskan mukaan tulos rohkaisee kehittämään tarkkoja ehkäisymenetelmiä B-ryhmän streptokokki-infektioille. Tällainen voisi olla äidille annosteltava rokote, joka ei vaikuttaisi lapsen normaaliin mikrobiomiin.

Tutkimuksessa seurattiin vuosina 2007–2018 Pohjois-Pohjanmaalla Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulaskankaan sairaalassa alateitse syntyneitä lapsia. Tutkimuksessa hyödynnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kelan ja Tilastokeskuksen kansallisia rekisterejä, sekä OYSin alueen sairaaloiden korkealaatuisia sähköisiä potilasjärjestelmiä, joista äitien antibioottialtistus saatiin selvitettyä kattavasti.

Tutkimuksen esihyväksytty versio julkaistiin American Journal of Obstetrics and Gynecology -lehdessä 16. helmikuuta.

Tutkimusjulkaisu: Ainonen S, Ronkainen E, Hakkola M, Pokka T, Honkila M, Paalanne M, Kajantie E, Paalanne N, Ruuska TS. Risk of Immune-related Diseases in Childhood after Intrapartum Antibiotic Exposure. Am J Obstet Gynecol. 2024 Feb 16:S0002-9378(24)00086-3. doi: 10.1016/j.ajog.2024.02.020. Epub ahead of print. PMID: 38368916.

Viimeksi päivitetty: 22.2.2024