Aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskoe, syksy 2023 - ilmoittautuminen on käynnissä

Ilmoittautuminen aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen on avoinna 1.10.2023 saakka. Kokeeseen voivat ilmoittautua opintonsa syksyllä 2022 aloittaneet opiskelijat.

Aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeessa on mahdollista käydä kaksi kertaa.

Syksyllä 2022 aloittaneiden opiskelijoiden ensimmäinen koekerta oli keväällä 2023 ja nyt järjestetään toinen koe.

  • Ilmoittaudu soveltuvuuskokeeseen Pepissä koodilla KE00AM72-3001 su 1.10.2023 mennessä
  • Soveltuvuuskoe järjestetään loka-marraskuussa (viikot 44-45), tarkka tieto ilmoitetaan sinulle sähköpostilla.

Opiskelijavalinta

Valinta aineenopettajankoulutukseen tehdään keväällä 2024 soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella.

Soveltuvuuskokeesta voit saada 0–15 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan. Opintomenestys lasketaan kertomalla pääaineen perusopintojen tarkka, opintopistemäärällä painotettu keskiarvo kolmella.

TÄRKEÄÄ: Perusopintojen tulee olla valmiina toisen opiskeluvuoden helmikuun loppuun mennessä. HUOM! Suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoilla tulee olla suoritettuna perusopinnot sekä suomen kielestä että kirjallisuudesta. Opintomenestyspisteiden laskennassa huomioidaan molemmat perusopinnot.

Jos perusopinnot eivät ole määräaikaan mennessä valmiit, keskiarvo lasketaan suoritetuista perusopinnoista käyttämällä jakajana perusopintoihin vaadittavaa todellista opintopistemäärää. Huomaa, että tämä laskee keskiarvoa! Maksimipistemäärä on 15. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan. Jos perusopintokokonaisuus on suoritettu kokonaisuudessaan ennen opintojen aloittamista esimerkiksi toisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa, opintomenestys lasketaan näistä opinnoista.

Päätös valinnasta aineenopettajankoulutukseen tehdään maaliskuussa 2024. Valintaan osallistuvat automaattisesti kaikki soveltuvuuskokeessa käyneet. Hakijoiden päätyessä tasapisteisiin hakijoiden järjestys ratkaistaan ensisijaisesti opintomenestyspisteiden ja toissijaisesti soveltuvuuskokeen perusteella. Opiskelupaikan vastaanottaessasi sitoudut suorittamaan opinnot ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Opinnot

Pedagogisten opintojen aloittamisen edellytyksenä on, että olet suorittanut vähintään 60 op:n opinnot opetettavassa pääaineessa ja sivuaineessa (jos sellainen on) 25 op. Opintopistemäärät tarkistetaan toukokuussa 2025. Jos sinulla ei ole riittävästi opintoja, et voi aloittaa pedagogisia opintoja. Sinun on toimitettava ennen pedagogisten opintojen alkua tiedekuntaan myös rikostaustaote. Saat tästä erillisen ohjeen kevätlukukaudella 2025.

Pedagogiset opinnot alkavat syksyllä 2025.

Huomaathan, että pedagogiset opinnot edellyttävät aktiivista läsnäoloa.

Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus; ei kuitenkaan esim. opiskelijavaihto) voit lykätä opintojen aloittamista vuodella.

Pedagogisiin opintoihin valituille opiskelijoille järjestetään informaatiotilaisuus hieman ennen opintojen alkua.

Viimeksi päivitetty: 19.9.2023