Aivoterveyden tutkimus ja yhteistyö tiivistyy Pohjois-Suomessa – Oulu Brain & Mind aloitti toimintansa

Kansallisen neurokeskuksen Oulu Brain & Mind -alueverkoston toiminta on käynnistynyt Oulussa. Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan perustaman verkoston keskeisimpänä tavoitteena on lisätä yhteistyötä yliopisto-, sairaala- ja yritysmaailmojen välillä sekä tuoda tunnetuksi pohjoissuomalaista neurologian alan tutkimusta. Työtä tehdään rakentamalla tutkijoiden, yritysten ja muiden toimijoiden verkostoa niin alueellisesti kuin kansallisestikin.
Irja Kärkkäinen ja Juha Veijola

Verkoston johtoryhmän puheenjohtajana toimii Kansallisen neurokeskuksen entinen johtaja Mikael von und zu Fraunberg, joka aloitti vuoden alussa uusissa tehtävissään Oulun yliopiston neurokirurgian professorina ja Oulun yliopistollisen sairaalan neurokirurgian ylilääkärinä. Verkoston toiminnassa on mukana lisäksi laaja joukko alan tutkijoita, psykiatrian ylilääkäri ja psykiatrian professori, tutkimus- ja arviointiylilääkäri sekä neuroradiologian professori.

”Aivosairauksien ja mielenterveyshäiriöiden yhteiskunnallinen kustannustaakka on valtava, arviolta jopa 11 miljardia euroa vuodessa. Myös väestön ikääntyminen lisää sairauksien ilmaantuvuutta, joten tarve uusille ennaltaehkäisy- ja hoitomuodoille on ilmeinen. Suomalainen neuroalojen tutkimus on korkealaatuista, ja yhdessä tekemällä meillä on kaikki mahdollisuudet käänteentekeviin ratkaisuihin”, Mikael von und zu Fraunberg toteaa.

Fraunbergin tavoitteena on laajentaa aiempaa tutkimustaan selkäydinstimulaation ja muun neuromodulaation vaikutuksesta kroonisen neuropaattisen kivun hoitona ja perustaa tutkimuskonsortio, johon kuuluvat Oulun ja Kuopion yliopistolliset sairaalat sekä Oulun ja Itä-Suomen yliopistot.

Oulu Brain & Mind -verkoston aluepäällikkönä toimii KTM Irja Kärkkäinen. ”Käytännössä aluepäällikön työ pitää sisällään aivotutkimukseen linkittyvien tapahtumien järjestämistä, verkostotyötä alueellisesti ja kansallisesti, yrityksille suunnattujen palvelujen tarjoamista sekä pitkäjänteistä yhteistyötä alan tutkijoiden ja yritysten kanssa. Toiminnan perimmäisenä tavoitteena on edistää parempaa aivoterveyttä ja tukea uusien hoitomuotojen kehittämistä aivosairauksiin”, Kärkkäinen kertoo.

Kansallinen neurokeskus on yhteistyöverkosto, joka luo uuden toimintaympäristön tutkijoille ja sidosryhmille sekä parantaa neuro- ja aivosairauksiin liittyvän tutkimuksen näkyvyyttä ja tiedon saatavuutta. Keskukseen kuuluu seitsemän suomalaista yliopistoa ja viisi sairaanhoitopiiriä. Toimintaa koordinoi Itä-Suomen yliopiston yhteydessä toimiva koordinaatioyksikkö. Kansallisen neurokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajana toimii Itä-Suomen yliopiston professori Reetta Kälviäinen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin edustajana johtoryhmässä toimii psykiatrian professori Juha Veijola ja Oulun yliopiston edustajana professori Mikael von und zu Fraunberg, neurologian professori Anne Remeksen siirryttyä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaanin tehtävään.

Kansallisen neurokeskuksen kokoama koko Suomen kattava tutkijatietokanta kaikista neuroalojen tutkijoista tuo näkyväksi Suomessa tehtävää neurotieteiden tutkimusta sekä helpottaa uusien yhteistyökumppaneiden löytämistä. Tietokanta on julkaistu osoitteissa:

https://neurocenterfinland.fi/tutkijahaku/

https://neurocenterfinland.fi/en/researcherdatabase/

Oulu Brain & Mind verkkosivut

Kuva: Aluepäällikkö Irja Kärkkäinen ja professori Juha Veijola.

Viimeksi päivitetty: 20.1.2022