Anna-Mari Simunaniemi tutkijavierailulle Melbourneen, Australiaan

Mikroyrittäjyyden tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi matkustaa 29.3.2023 tutkijavierailulle Melbourneen, Australiaan. Vastaanottava yliopisto on La Troben yliopiston kauppakorkeakoulu. Kuuden viikon mittaisen vierailun aikana Simunaniemi käy tutustumassa myös Tasmanian yliopiston liiketalouden ja taloustieteen yksikön tutkimustoimintaan.
Melbourne, Australia

Vierailun tutkimuksellinen tavoite on tutustua pienten matkailuyritysten vastuullisuuskäytänteisiin ja haastatella yritysten edustajia kansainväliseen vertailututkimukseen. Australiasta kerätty aineisto täydentää Pohjoismaissa jo aloitettua tutkimusta matkailu- ja muiden toimialojen mikro- ja pienyrittäjien vastuullisen johtamisen käytänteistä ja strategisista valinnoista herkästi haavoittuvilla arktisilla ja maaseutumaisilla alueilla. Simunaniemen aikomuksena on myös tutustua Australiassa olevaan yritysvastuullisuuden lainsäädäntöön ja paikallisiin linjauksiin esimerkiksi yritysneuvontapalveluissa. Hyvistä käytännöistä voidaan ottaa mallia myös suomalaiseen yritysvastuullisuuden koulutukseen ja neuvontapalveluihin.

Mikro- ja pienyritysten vastuullisuuskäytänteiden tutkimus auttaa tunnistamaan koulutus- ja neuvontatarpeita, joihin esimerkiksi Oulun yliopisto yhteistyökumppaneidensa kanssa voi tarjota ratkaisuita. Yritysvastuullisuus on laaja ja vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, johon liittyvässä ohjeistuksessa pitäisi käyttää yritysten itse käyttämää kieltä ja esimerkkejä. Tutkimushaastatteluissa yrittäjät pääsevät itse sanoittamaan ilmiötä ja heidän omakohtaisten kertomustensa kautta tutkijat saavat paremman käsityksen siitä, mitkä vastuullisuuden osa-alueet yrityksissä koetaan tärkeiksi, mitkä vaikuttavat suorimmin yritysten kestävään kannattavuuteen ja missä kaivataan lisää ohjausta tai esimerkiksi käsitteistön selkiyttämistä.

Tutkijavierailua rahoittaa Oulun yliopiston profilaatiohanke GenZ (Profi4) -profilaatiohanke, jolla vahvistetaan ihmisten valmiuksia, ennakoidaan tulevaisuuden muutoksia ja lisätään ihmisten resilienssiä kansainvälisesti korkeatasoisella monitieteellisellä tutkimuksella.

Viimeksi päivitetty: 28.3.2023