Anna palautetta Oulun yliopiston arktisesta strategiasta

Oulun yliopistolle ollaan laatimassa arktista strategiaa. Luonnos on nyt avoinna yliopistoyhteisön kommenteille ja ehdotuksille 16.10.2022 saakka.

Oulun yliopiston arktisen strategian valmistelu käynnistyi 28. tammikuuta 2022. Prosessin ensimmäinen osa oli koko yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnattu avoin kysely, jonka tarkoituksena oli arvioida yliopiston nykytilaa ja mahdollisuuksia arktiseen alueeseen liittyvässä tutkimuksessa ja koulutuksessa, sekä tunnistaa tärkeimmät kehittämiskohteet. Avoimen verkkokyselyn tuloksia on käytetty strategiatyön perustana. Työryhmä on laatinut arktisen strategian luonnoksen, jota on käsitelty muun muassa Oulun yliopiston rehtoreiden ja dekaanien kanssa. Luonnos on nyt avoinna yliopistoyhteisön kommenteille ja ehdotuksille. Tämän kommenttikierroksen jälkeen laaditaan lopullinen arktinen strategia.

Oulun yliopiston arktinen strategia tukee yliopiston 2020-luvun strategiaa. Siinä asetetaan tavoitteet ja käytännön tehtävät tulevalle työlle sekä toimenpiteet toiminnalle. Strategiassa hyödynnetään monitieteisen lähestymistavan mahdollisuuksia ja Oulun yliopiston kaikkien alojen asiantuntemusta.

Yliopistoyhteisön ehdotuksia ja kommentteja yliopiston arktiseen strategiaan pyydetään nyt tällä lomakkeella 16. lokakuuta 2022 mennessä.

Lisätietoja: Preparation for the University of Oulu's Arctic Strategy.

Viimeksi päivitetty: 28.11.2022