Annika Saarikko mukana Kerttu Saalasti -seminaarissa 19.9.: Kuinka luodaan kestävää kasvua alueellisesta erinomaisuudesta?

Kerttu Saalasti -seminaari järjestetään 19.9.2022 klo 12–16 Nivalan teknologiakeskus Nitekissä sekä Oulun yliopiston YouTube-kanavalla. Tänä vuonna seminaarin teemana on ”Kestävää kasvua alueellisesta erinomaisuudesta”. Tapahtuman avaa valtiovarainministeri Annika Saarikko. Seminaarissa jaetaan myös Kerttu Saalasti -palkinto sekä julkistetaan kaksi mikroyrittäjyyden professuurin merkittävää lahjoittajaa. Tapahtuman järjestää Oulun yliopiston Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmä (REx) yhteistyössä Kerttu Saalasti säätiön, Nivalan kaupungin ja Nivalan Teollisuuskylän kanssa.
Kestävää kasvua alueellisesta erinomaisuudesta: Kerttu Saalasti -seminaari 19.9.2022. Puhujana Annika Saarikko.
Kerttu Saalasti -seminaari "Kestävää kasvua alueellisesta erinomaisuudesta" pidetään 19.9. klo 12-16. Pääpuhujana on Annika Saarikko.

"Alueiden resilienssi, kriisinsieto- ja palautumiskyky, perustuu niiden omille vahvuuksille. Yleensä saavutettavuudesta, osaamisesta ja monipuolisesta sekä uusiutuvasta elinkeinorakenteella huolehtiminen tukee myös resilienssiä parhaiten. Ennakointikyky ja varautuminen auttavat niin ikään myös vaikeista tilanteista selviytymistä", Saarikko sanoo.

Saarikko näkee, että valtiovallan rooli on luoda edellytyksiä edellä sanotulle. Ehdotukset ovat konkreettisia.
"Kun alueiden erot kasvavat, tarvitsemme myös erityistalousalueita - positiivista diskriminointia - saadaksemme koko Suomen voimavarat käyttöön. Tällöin voitaisiin esim. verotuksellisin toimin lisätä alueiden vetovoimaa ja kilpailukykyä."

Saarikko korostaa, että alueiden tasapuolisen kehityksen kannalta keskeistä on vahvistaa inhimillistä pääomaa. "Koulutusta on jatkossakin kohdennettava Itä- ja Pohjois-Suomeen erityisesti korkeakoulujen aloituspaikkoja lisäämällä”, Saarikko toteaa.

Tapahtuman muina puhujina nähdään Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko, Itä-Suomen yliopiston tutkimusjohtaja ja apulaisprofessori Olli Lehtonen, Vaasan yliopiston apulaisprofessori Helka Kalliomäki, Butterfly Venturesin perustajajäsen ja sijoittaja Juho Risku, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tutkimusjohtaja Ossi Kotavaara Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmästä (REx) sekä Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maaninen.

Seminaarin paneelikeskustelun aiheita ovat muun muassa alueellinen kilpailukyky, yritysten kasvutekijöiden alueellinen merkitys sekä alueellisen erinomaisuuden hyväksi tehtävä tutkimustyö.

Puhetta resilienssistä, monipaikkaisuudesta ja kansainvälistymisestä

Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtajalla Mari Kokko kertoo, että osuustoiminta yritysmuotona ei ole vielä kovin tunnettu, mutta osuustoiminnasta on hyötyä alueelliselle erinomaisuudelle.
“Osuuskunnilla on taloudellisten tavoitteiden ohella myös muita tavoitteita kuten yhteisöllisyys ja paikallisuus. Ajureina ovat alueen suotuisa kehittyminen, joka tarjoaa liiketoiminnalle menestymisen mahdollisuudet”, seminaarin paneelikeskusteluun osallistuva Kokko kertoo.

Vaasan yliopiston apulaisprofessori Helka Kalliomäki nostaa esiin resilienssin eli muutoskyvykkyyden yhtenä alueellisen erinomaisuuden kulmakivenä.

”Resilienssiä tarvitaan, jotta alueet pystyvät navigoimaan ja uudistumaan alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Eräs alueiden resilienssityön kannalta keskeinen tekijä on halu ja kyky jatkuvaan oppimiseen. Sitä voidaan edistää tutkimuksen ja kehittämistoiminnan välisen aktiivisen vuoropuhelun kautta, joka tarvitsee myös rakenteita tuekseen”, Kalliomäki sanoo.

Itä-Suomen yliopiston tutkimusjohtaja ja apulaisprofessori Olli Lehtonen avaa alueiden paikkaperustaista kehittämistä osana alueiden menestymistä. Lehtosen mukaan monipaikkaisuus merkitsee harvaan asutuille alueille kehitysmahdollisuuksia, mutta siihen liittyy myös haasteita.

“Monipaikkaisuudesta on olemassa jonkin verran tutkimustietoa ja ilmiö tunnistetaan, mutta sen huomioiminen esimerkiksi yhteiskunnan toimintojen suunnittelussa ja infrastruktuurin rakentamisessa on vielä vajavaista”, hän sanoo.

Mitä alueellisen kilpailukyvyn vahvistamiseen tarvitaan?

Seed-vaiheen rahasto Butterfly Venturesin perustajajäsen ja sijoittaja Juho Risku on tehnyt pääomasijoituksia jo vuodesta 2012. Sarjayrittäjä Risku perusti ensimmäisen yrityksensä jo vuonna 1996, ja Butterfly on neljäs yritys, jota hän on ollut perustamassa.

”Kansainvälistyminen alkaa kansainvälisistä kontakteista ja usein mikroyrityksillä ei ole itsellään työkaluja näiden kontaktien luomiseen. Auttamalla siis mikroyrityksiä luomaan relevantteja kontakteja autetaan myös kansainvälistymään”, Risku toteaa.

“Eri alueiden välisen yhteistyön merkitystä ei voi liikaa korostaa yritysten tukemisessa. Toki samaan aikaan pitäisi olla kotipesä sillä tavalla kunnossa, että etäisyyksistä huolimatta kilpailutekijät ovat kunnossa, olipa kyse sitten elämänlaadusta tai etätyön mahdollistavista yhteyksistä”, hän sanoo.

Mitä tutkimus kertoo alueellisesta erinomaisuudesta?

Filosofian tohtori ja dosentti Ossi Kotavaara toimii tutkimusjohtajana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Alueellisen erinomaisuuden (REx) tutkimusryhmässä, joka rakentaa perustutkimuksen, tiedolla vaikuttamisen ja tutkimusta soveltavan kehittämistyön kautta alueellista elinvoimaa ja kestävyyttä
”Rakennamme mikroyritysten kasvusta ja viennistä alueellista tilannekuvaa sekä pitkän aikavälin kehityskuvaa. Mikroyritysten viennin alueelliset erot ovat suuria, maaseudulla on vahvoja vientikeskittymiä ja mikroyritysten merkitys korostuu monilla maaseutumaisilla aluille. Haluamme selvittää mitä ovat maaseudun vientiekosysteemien tekijät”, Kotavaara sanoo.

Hänen mukaansa Suomen väestö ja talous ovat keskittyneet pitkään, mutta alueellinen tarkastelu osoittaa, että kokonaisuus on paljon monimuotoisempi. Maaseutumailta alueilta löytyy kasvavia ja taantuvia alueita.
“Pienten yritysten vaikuttavuus talouteen korostuukin erityisesti maaseutumaisilla aluilla. Pienillä yrityksillä on tunnetusti korkea innovaatioiden sekä kasvun potentiaali”, Kotavaara toteaa.

Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maaninen tulee esittämään puheenvuoron aiheella “Oulun yliopisto alueellisen kestävän kasvun moottorina”.

“Oulun yliopisto on kansainvälisesti vahva tiedeyliopisto ja samalla arktisen alueen ja pohjoisen Suomen yliopisto. Panostamme vahvuuteemme tuoda tiede ja yhteiskunnan eri toimijat lähemmäs toisiaan. Haluamme tutkimustulostemme ja osaamisemme olevan nyt ja tulevaisuudessa aktiivisessa käytössä ja rakentamassa innovatiivista ja resilienttiä yhteiskuntaa”, Maaninen sanoo.

Seminaarin ohjelma:

12.00 - 12.05 Seminaarin avaus / Kerttu Saalasti säätiön asiamies ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja, professori Matti Muhos
12.05 - 12.20 Kestävää kasvua alueellisesta erinomaisuudesta / valtiovarainministeri Annika Saarikko
12.20 - 12.30 Oulun yliopisto alueellisen kestävän kasvun moottorina / yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maaninen
12.30 - 12.45 Keynote 1, Alueiden paikkaperustainen kehittäminen osana alueiden menestymistä / Olli Lehtonen, tutkimusjohtaja, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto
12.45 - 13.00 Keynote 2, Tutkimusyhteistyö alueellisen erinomaisuuden kivijalkana (video) / Helka Kalliomäki, apulaisprofessori, Vaasan yliopisto

13.00 - 13.40 Paneelikeskustelu: Alueellinen kestävä kasvu, tiedolla johtaminen ja kehittämisen välineet
Johdanto keskusteluun / tutkimusjohtaja Ossi Kotavaara, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Panelistit:
Juho Risku / investori, Butterfly Ventures
Olli Lehtonen / tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto
Mari Kokko / toimitusjohtaja, Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtaja
Ossi Kotavaara, tutkimusjohtaja

13.40 - 13.50 Kerttu Saalasti –palkinnon jako ja voittajan puheenvuoro
13.50 - 13.55 Mikroyrittäjyyden professuurille annetun lahjoituksen julkistus
13.55 - 14.00 Tilaisuuden päätös, kutsu verkostoitumistilaisuuteen / Kerttu Saalasti säätiön hallituksen puheenjohtaja, Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu
14.00 - 16.00 Verkostoitumistilaisuus

YouTube-linkki: https://www.youtube.com/watch?v=5zazaCqBfMc

Ilmoittaudu mukaan 11.9. mennessä.

Lisätietoja:

Ossi Kotavaara, tutkimusryhmän johtaja, Alueellinen erinomaisuus (REx)
Ossi.kotavaara@oulu.fi
050 5739124

Minna Kilpeläinen, viestintäasiantuntija
Minna.kilpelainen@oulu.fi
040 3523608

Viimeksi päivitetty: 14.9.2022