Arinalta 125 000 euron lahjoitus Oulun yliopistolle

Osuuskauppa Arina tekee 125 000 euron suuruisen lahjoituksen Oulun yliopiston varainhankintakampanjaan.

Osuuskauppa Arinan strategian keskiössä on Pohjois-Suomen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden edistäminen. Yliopistoilla ja laajemminkin oppilaitosyhteistyöllä eri koulutusasteilla on tärkeä rooli pohjoissuomalaisten kouluttamisessa myös kaupan ja matkailu- ja ravintola-alan tarpeisiin. Oppilaitosten läsnäololla ja menestymisellä on keskeinen rooli osaajien juurtumisessa alueelle.

”Toivon, että lahjoituksemme vahvistaa yliopistojen kykyä tuottaa entistä laadukkaampaa opetusta, mikä vauhdittaa alueiden työvoiman saatavuutta, kiinnostavuutta ja koko elinkeinoelämää. Yhteistyö ja vuorovaikutus alueen oppilaitosten kanssa on tärkeää niin palvelujen kehittämisen kuin rekrytoinninkin näkökulmista”, Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola sanoo.

”Jaamme Arinan kanssa yhteiset tavoitteet rakentaa parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Yhteistyön kautta haemme tähän uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Arvostamme Arinan merkittävää panosta pohjoisen Suomen kehittämiseksi”, jatkaa Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

Lahjoitus perustuu Arinan hallituksen päätökseen yhteensä 175 000 euron lahjoituksista Oulun ja Lapin yliopistoille. Lahjoituksista Oulun yliopisto saa 125 000 euroa ja Lapin yliopisto 50 000 euroa perustuen Arinan jäsenmäärän maantieteellisen jakaumaan. Yliopistot saavat lahjoituksille valtiolta vastinrahaa, joten lahjoituksilla on merkittävä aluevaikutus.

Osuuskauppa Arinan lahjoitukset ovat jatkoa aiemmille Arinan 100-vuotisjuhlavuoden yliopistolahjoituksille. Arina on lisäksi tukemassa Oulun yliopiston brändiprofessuuria ja tekee yliopiston kanssa muun muassa tutkimus- ja opinnäyteyhteistyötä.

Viimeksi päivitetty: 23.5.2022