Arkkitehti Sini Kourunen palkittiin Tiedon valo -kunniamaininnalla

Suomen Valoteknillinen Seura palkitsi ansiokkaita opinnäytetöitä Valon päivän -verkkotapahtumassa 3.2.2023.

Avoimeen kilpailuun osallistui 21 ehdotusta. Opinnäytetyöt osoittivat valaistusalan olevan poikkitieteellistä ja koskettavaa, ja että valaistusta voidaan lähestyä monesta eri suunnasta. Yhteistä neljälle palkitulle työlle oli valaistuksen käyttäjän nostaminen tarkastelun keskiöön; töissä oli myös tarkasteltu aihepiirejä laajasti ja ammattitaitoisesti.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä valmistuneen arkkitehti Sini Kourusen diplomityö Varjojen arkkitehtuuri : varjot ilmiönä ja osana arkkitehtuuria palkittiin kunniamaininnalla ja 400 euron rahapalkinnolla.

Tuomariston mukaan Kourusen ”diplomityö luotaa tietokirjan tapaan harvoin arkkitehtuurissa ja valaistussuunnittelussa erikseen nimettyä ilmiötä. Varjot, joilla on tärkeä tehtävä ihmisten kolmiulotteisen havaintomaailman luonnissa, ovat luonnonvalolla tai keinovalolla valaistuissa tiloissa ja maisemissa aina läsnä. Varjojen itsestäänselvyydestä huolimatta niiden suunnitelmallinen ja onnistunut integroiminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan edellyttää materiaalien, tilan ja valon käsittelyn taitoa. Diplomityö tarjoaa aihepiiriltään ja käsittelytavaltaan inspiroivan ja perustellun lukukokemuksen ja se voisi olla jokaisen arkkitehtuuri- ja maisema-arkkitehtuuriopiskelijan peruslukemistoa. Tutkielma nostaa esille tarpeemme löytää nykyistä kestävämpää tasapainoa luonnon ja rakennetun ympäristön välille kannustaen paneutumaan häiriötä aiheuttamattoman ja elinkaareltaan pitkäikäisen valon suunnitteluun.”

Sini Kourunen (2021). Varjojen arkkitehtuuri : varjot ilmiönä ja osana arkkitehtuuria. Diplomityö, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-202110019072

Suomen Valoteknillisen Seuran tiedote:

https://valosto.com/ajankohtaista/tiedon-valo-suomen-valoteknillisen-seuran-palkinnot-neljalle-opinnaytetyolle/

Viimeksi päivitetty: 13.2.2023