Arkkitehtiopiskelijat kilpailevat puurakenneideoista Heurekan tiedepuisto Galileihin

Arkkitehtiopiskelijoille suunnatun ideakilpailun tarkoituksena on löytää Heurekan tiedepuisto Galileihin innovatiivisia, elämysvoimaisia ja tiedekeskuksen sisältöön sopivia puurakenteisia ehdotuksia.

Tiedekeskus Heureka järjestää yhteistyössä Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköiden sekä Puutuoteteollisuus ry:n, Suomen Metsäsäätiön ja Ympäristöministeriön puurakentamisen toimenpideohjelman kanssa arkkitehtiopiskelijoille suunnatun ideakilpailun, jossa tarkoituksena on löytää Heurekan tiedepuisto Galileihin innovatiivisia, elämysvoimaisia ja tiedekeskuksen sisältöön sopivia puurakenteisia ehdotuksia.

Kilpailu on luonteeltaan ideakilpailu, jossa etsitään Heurekan ulkonäyttelyalueelle puurakenteisia ehdotuksia, jotka lisäävät alueen huomioarvoa, käyttöastetta, viihtyvyyttä tai muutoin kehittävät ja lisäävät alueen vuorovaikutteista elämystarjontaa ja tieteellistä sisältöä.

Kilpailu julkistettiin perjantaina 17.9.2021 edellä mainittujen oppilaitosten arkkitehtiopiskelijoille. Kilpailuun voivat osallistua kustakin arkkitehtikoulusta (Aalto, TAU, Oulu) kaikki kirjoilla olevat maisterivaiheen arkkitehtiopiskelijat ja vuoden 2021 syyslukukauden aikana valmistuvat arkkitehdit.

Kilpailutehtävässä haetaan ehdotuksia kahdelle eri tiedepuisto Galilein alueelle: eväidensyönti- ja oleskelualueelle sekä Heurekan arboretumiin eli puulajipuistoon. Molempien alueiden kilpailuehdotusten arvioinnissa erityinen paino annetaan niiden soveltuvuudessa sellaisenaan osaksi tiedekeskuksen elämystarjontaa. Ideakilpailutöissä materiaalien osalta puun tulee olla keskeinen, luonteva ja näkyvä osa rakennetta molemmissa kilpailukohteissa.

Kilpailu järjestetään kaksivaiheisena. Ensimmäisen vaiheen kilpailuaika päättyy 26.11.2021. Kukin arkkitehtikoulu järjestää kilpailun ensimmäisen vaiheen syksyn 2021 aikana siten, että kukin arkkitehtikoulu nimeää kilpailun toiseen vaiheeseen ehdolle omasta arkkitehtikoulustaan 10 kilpailuehdotusta. Kilpailun ensimmäisen vaiheen jälkeen palkintolautakunnalle tulee siis arvioitavaksi 30 kilpailuehdotusta, joista 10 valitaan kilpailun toiseen vaiheeseen. Kilpailun ensimmäisen vaiheen palkintojen kokonaissumma on 10 000 euroa. Kilpailun kakkosvaiheeseen valittavat kilpailutyöt (10 kpl) palkitaan kukin 1000 euron palkinnolla. Keväällä 2022 järjestettävän toisen vaiheen palkintosumma on yhteensä 5 000 euroa, joka jaetaan seuraavasti: 1. palkinto 2 500 euroa, 2. palkinto 1 500 euroa ja 3. palkinto 1 000 euroa.

Ideakilpailun palkintolautakuntaan kuuluvat: toimitusjohtaja Mikko Myllykoski (Heureka), kumppanuuspäällikkö Mirva Norén-Sluijter (Heureka), puistosuunnittelupäällikkö Heidi Burjam (Vantaan kaupunki), professori Pekka Heikkinen (Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos), professori Janne Pihlajaniemi (Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö), professori Markku Karjalainen (Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö), toimitusjohtaja Matti Mikkola (Puutuoteteollisuus ry), toimitusjohtaja Erno Järvinen (Suomen Metsäsäätiö) ja ohjelmapäällikkö Petri Heino (Puurakentamisen toimenpideohjelma, ympäristöministeriö). Kilpailusihteerinä toimii tuotantopäällikkö Jussi Sava Heurekasta. Palkintolautakunta voi kuulla myös muita asiantuntijoita arvioidessaan kilpailuehdotuksia.

Tiedepuisto Galilei on Heurekan ulkonäyttelyalue, joka täydentää sisätiloissa olevia näyttelyitä. Alueella on useita tiedettä popularisoivia näyttelykohteita, jotka on sijoitettu väljästi puistomaiseen tilaan. Lisäksi alueelta löytyy noin 30-vuotias pohjoista havumetsävyöhykettä esittelevä arboretum sekä eväidensyöntialue. Puiston pinta-ala on noin 9000 neliömetriä, ja se on avoinna Heurekan vierailijoille kesäaikaan, yleensä toukokuun alusta syyskuun loppuun. Tiedepuisto Galileissa käy vuosittain noin 100 000 Heureka-vierailijaa.

Ideakilpailu tukee Heurekassa 18.9.2022 asti esillä olevaa SuperPUU-näyttelyä, joka esittelee puumateriaalin monia hienoja ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia sekä puutuotteiden merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Näyttelyn yhteistyökumppaneita ovat Ympäristöministeriön puurakentamisen toimenpideohjelma, Puutuoteteollisuus ry, Suomen Metsäsäätiö, Metsä Wood, Stora Enso, UPM Plywood, Isku, Novart ja Versowood.

Viimeksi päivitetty: 20.9.2021