Arvostettu tiedepalkinto dynaamisten systeemien oululaistutkijalle

Oululainen matemaatikko Meng Wu on saanut International Consortium of Chinese Mathematicians (ICCM) Best Paper Award -tunnustuksen tutkimusartikkelistaan “A proof of Furstenberg's conjecture on the intersections of times p and times q invariant sets”. Tunnustus myönnetään viiden vuoden välein parhaille matematiikan julkaisuille, joiden kirjoittajina on kiinalaistaustaisia tutkijoita. Wun todistama tulos on julkaistu matematiikan alan arvostetuimmassa tieteellisessä aikakauslehdessä Annals of Mathematics vuonna 2019.
Meng Wu, an Associate Professor of Mathematics at the University of Oulu, holds the 2023 International Consortium of Chinese Mathematicians Best Paper Award at the center of a stage in Shanghai, China.

Wun tutkimus liittyy lukujen esityksiin eri kantalukujen suhteen. Esimerkkeinä mainittakoon koulusta tuttu kymmenjärjestelmä, sekä tieto- ja sähkötekniikassa käytettävä binäärijärjestelmä.

Esimerkiksi ympyrän ympärysmitan ja halkaisijan suhteen – eli luvun pii – kymmenkantaisen esityksen kompleksisuuden määrittäminen on äärimmäisen monimutkainen matemaattinen ongelma. Kompleksisuus tässä yhteydessä tarkoittaa äärellisten lukujonojen tai yksittäisten numeroiden esiintymistiheyttä luvun desimaaliesityksessä. Ei esimerkiksi tiedetä, toistuuko nolla luvun pii desimaaliesityksessä äärettömän monta kertaa.

1960-luvulla kuuluisa israelilainen matemaatikko Hillel Furstenberg lähestyi kompleksisuuden ongelmaa uudesta näkökulmasta. Hän esitti otaksuman, jonka mukaan luvun kompleksisuuden on oltava suuri ainakin toisen kantaluvun 2 tai 10 suhteen. Tämä ongelma on edelleen avoin, mutta Wun tulos on huomattava läpimurto: Wu osoitti, että mikäli on olemassa poikkeuksellisia lukuja, joiden kompleksisuus on pieni molempien kantalukujen suhteen, tällaisten poikkeuksellisten lukujen joukko on mitättömän pieni fraktaaliulottuvuuden näkökulmasta. Tulos on fraktaaligeometrian ja dynaamisten systeemien teoriassa keskeinen ja Wun menetelmä onkin saanut julkaisunsa jälkeen laajaa huomiota. Todistus on nyt noteerattu myös ICCM-tutkijayhteisön palkinnolla, jonka Oulun yliopiston apulaisprofessorina työskentelevä Wu vastaanotti Shanghaissa tammikuussa 2024.

Lisätietoja palkinnosta

Alkuperäinen tutkimusjulkaisu

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024