Avohakkuut voimistavat metsäojitusten haitallisia vaikutuksia puroluonnon monimuotoisuuteen

Vallalla olevat metsätalouden toimenpiteet heikentävät virtavesien monimuotoisuutta, selviää Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tuoreesta yhteistutkimuksesta.
avohakkuualue-oja

Laajaan virtavesiaineistoon perustuvat uuden tutkimuksen tulokset osoittavat, että sekä metsäojitukset että avohakkuut vähentävät virtavesieliöiden, kuten koski- ja päivänkorentojen, monimuotoisuutta ja runsautta. Voimakkaimmat vaikutukset havaittiin pienissä latvapuroissa, joiden valuma-alueella yhdistyivät sekä ojitus että hakkuu. Tutkimus on ensimmäinen, joka osoittaa metsän hakkuiden voimistavan ojitusten haitallisia vaikutuksia vesiluonnon monimuotoisuuteen.

Uudet tulokset täydentävät viime vuosien tutkimuksia, joissa metsätalouden toimenpiteillä on osoitettu olevan haitallisia vaikutuksia maaekosysteemien kasvihuonekaasupäästöihin sekä vesistöjen ravinne- ja kiintoainepitoisuuksiin.

Avohakkuu ja kunnostusojitus vallalla olevina metsänkäsittelytoimenpiteinä heikentävät vesiluonnon monimuotoisuutta eivätkä siis edistä metsien ekologisesti kestävää käyttöä.

Tutkimus julkaistaan toukokuun aikana Journal of Applied Ecology -lehdessä. Pääkirjoittajana tutkimuksessa on väitöskirjatutkija Maria Rajakallio. Tutkimuksen rahoittivat Freshabit LIFE IP, Suomen Akatemia ja NordForsk (BIOWATER-huippuyksikkö).

Artikkeli:

Blue consequences of the green bioeconomy: clear-cutting intensifies the harmful impacts of land drainage on stream invertebrate biodiversity, (Rajakallio, M., Jyväsjärvi, J., Muotka, T., Aroviita, J.) https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.13889;

Viimeksi päivitetty: 20.5.2021