Avoin valinnainen kurssi HuTK:n opiskelijoille

Avoin valinnainen kurssi HuTK:n opiskelijoille: 682420P Vuorovaikutuksen tutkimus (5 op)

Avoin valinnainen kurssi HuTK:n opiskelijoille: 682420P Vuorovaikutuksen tutkimus (5 op)

***Zoom-opetus järjestetään keskiviikkoisin 13.1.–7.4.2021 klo 14.15–15.45. Kurssille voi ilmoittautua WebOodissa 1.12.2020 alkaen.***

Vuorovaikutuksen tutkimus -kurssilla tutustutaan keskustelunanalyysiin eli menetelmään, jonka avulla tutkitaan ihmisten välistä vuorovaikutusta erilaisissa ympäristöissä. Kurssilla opetellaan keskustelunanalyysin peruskäsitteitä sekä tarkastellaan äänitettyjä tai videokuvattuja aitoja vuorovaikutustilanteita. Lisäksi luetaan olemassa olevaa tutkimuskirjallisuutta, haastatellaan tiedekunnassa työskentelevää keskustelunanalyytikkoa sekä tallennetaan, litteroidaan ja analysoidaan vuorovaikutusta itse valitusta tilanteesta.

Kurssi edellyttää läsnäoloa ja aktiivista osallistumista Zoom-opetukseen. Kurssisuoritukset eli oppimispäiväkirja ja erilaiset kurssitehtävät arvioidaan numeerisesti asteikolla 1–5.

Kurssi on avoin ensisijaisesti humanistisen tiedekunnan opiskelijoille ja sopii kaikille suullisesta vuorovaikutuksesta kiinnostuneille, erityisesti kieliaineiden ja logopedian opiskelijoille.

Lisätietoja antavat kurssin opettajat

yliopistonlehtori Mirka Rauniomaa

mirka.rauniomaa@oulu.fi

p. 029 448 3429

ja

tutkijatohtori Pauliina Siitonen

pauliina.siitonen@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 29.3.2021