Avoin väylä lisäsi suosiotaan kevään toisessa yhteishaussa

Kevään toisessa yhteishaussa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun hakukohteisiin saapui yhteensä 2 754 hakemusta. Kaikkiaan kevään kahdessa yhteishaussa lähes 3 800 hakijaa jätti hakemuksensa kauppakorkeakouluun, kun kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin hakijoita oli 1 044.

Eilen 31.3.2021 päättyneessä yhteishaussa haettiin suomenkielisiin koulutusohjelmiin. Kauppakorkeakoululla oli yhteishaussa kolme hakukohdetta: kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, avoin väylä kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan sekä laskentatoimen maisteriohjelma.

Toista kertaa yhteishaussa haettavana ollut avoimen väylän hakukohde kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan herätti entistä suurempaa kiinnostusta. Hakijoita oli 78, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin edellisvuonna (2020: 45 hakijaa). Hakijoista 54 tavoitteli ensisijaisesti opiskelupaikkaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Avoimen väylän kautta opiskelupaikkaa pystyivät tavoittelemaan hakijat, jotka ovat suorittaneet vähintään 39 opintopisteen verran määrättyjä yliopistotasoisia Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintorakenteen mukaisia kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopistossa.

Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan hakijoita oli 2 571, joista 552 haki ensisijaisesti Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun. Hakijamäärässä tapahtui pientä laskua edellisvuoteen verrattuna (2020: 2841 hakijaa). Aloituspaikkoja kauppatieteiden hakukohteessa on 170 ja avoimen väylän hakukohteessa 30.

Laskentatoimen maisteriohjelman hakijamäärä sen sijaan kasvoi edellisvuodesta. Hakijoita oli 105, joista 39 ensisijaisia (2020: 93 hakijaa).

Hakijamääriin saattaa tulla vielä tarkistusvaiheessa muutoksia.

Opiskelijavalintojen aikataulu

Pääosa uusista opiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 31.5.2021 Omassa Opintopolussa.

Yliopistot ovat linjanneet, että valintakokeet toteutetaan fyysisesti kampuksella tarkoin turvallisuusjärjestelyin. Hakijoiden tulee noudattaa valintakokeisiin osallistuessaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja turvallisuusohjeita. Lue lisää valintakokeiden turvallisuusjärjestelyistä.

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 9.7.2021.

Viimeksi päivitetty: 1.4.2021