Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa sadas väitös

Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan historian 100. väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 9. joulukuuta.

Tiedekunnan sadas väittelijä on filosofian maisteri Jari Jukkola. Hän tutki väitöskirjassaan aivo-selkäydinnesteen eli likvorin virtausta aivoissa. Väitöskirjassaan Jukkola osoittaa, kuinka akuutti verenpaineen alentaminen ja kokovartalovärinä tehostavat hiirillä aivoja kiertävien makromolekyylien poistumaa kaulan imusuoniston välityksellä. Löydöksellä voi Jukkolan mukaan olla kliinistä merkitystä aivorappeumasairauksien kuten Alzheimerin taudin ehkäisyssä.

Kansainvälinen tiedekunta

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta perustettiin vuonna 2014. Tiedekunnassa työskentelee tällä hetkellä 200 työntekijää, joista noin puolet on ulkomaalaisia. Väitöskirjatutkijoita tiedekunnassa on noin 80.

Tiedekunnan ensimmäinen väitöskirja julkaistiin vuonna 2014. Kaikkiaan tiedekunnasta valmistuu vuosittain noin 11 väitöskirjaa. Huippuvuosi oli vuonna 2016, jolloin väitöskirjoja valmistui peräti 18. Tänä vuonna päästään 15 väitökseen. Tiedekunnan väittelijöistä hieman yli puolet on ollut naisia.

Suurin osa tiedekunnan väitöskirjoista on monografioita, jotka sisältävät julkaistua dataa. Tämän lisäksi julkaistaan osajulkaisuväitöskirjoja, jotka koostuvat yleensä 3–5 tieteellisestä julkaisusta ja niihin liittyvästä yhteenveto-osasta. Väitöskirjojen kieli on englanti.

Väitöskirjan valmistuminen vie yleensä vuosia. ”Biolääketieteellinen kokeellinen tutkimus on pitkäjänteistä ja aikaa vievää, minkä vuoksi Oulun yliopiston tutkijakoulun asettama neljän vuoden aikataulutavoite ei ole yleensä aikataulullisesti mahdollinen osajulkaisuväitöskirjalle”, tiedekunnan dekaani Peppi Karppinen kertoo.

Tutkimus kansainvälistä huippua

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tutkimuksen painopisteitä ovat soluväliaineen ja solujen hapenpuutteen tutkimus, proteiinien rakennetutkimus ja uudet lääkeainemolekyylit, sekä solujen säätely- ja aineenvaihduntaverkostot ja niihin liittyvät sairaudet. Nousevia tutkimusaloja ovat lisäksi syöpägenomiikka, biologinen kuvantaminen ja biosensoritutkimus. Tiedekunnan tutkimus on monella alueella kansainvälistä huippua.

Tiedekunnasta väitelleet työllistyvät tyypillisesti akateemiselle uralle ulkomailla ja Suomessa. Tiedekunta tekee myös aktiivista yhteistyötä bioteollisuuden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti, ja edistää toiminnallaan alan yrittäjyyttä ja tutkimuslöydösten viemistä käytäntöön. Osa väitelleistä työllistyykin bioteollisuuden pariin. Sen sijaan lääkäritaustaisista väittelijöistä useimmat jatkavat väitöksen jälkeen kliiniselle uralle.

Tiedekunnan sadas väitöstilaisuus alkaa Kontinkankaan kampuksella Leena Palotie -salissa perjantaina 9. joulukuuta kello 12. Jari Jukkolan vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii apulaisprofessori Erik. N.T.P. Bakker Amsterdamin yliopistosta ja kustoksena professori Lauri Eklund Oulun yliopistosta.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Lue lisää Jari Jukkolan väitöksestä

Viimeksi päivitetty: 2.12.2022