BISG johtaa robotiikkatutkimusta uusiin ulottuvuuksiin

Vaikeasti saavutettavien teollisuuskohteiden turvallisempaan ja kustannustehokkaampaan kunnossapitoon etsitään ratkaisuja roboteista. Oululaisvetoiselle tietotekniikan tutkimushankkeelle on myönnetty lähes neljän miljoonan euron rahoitus EU:n Horizon 2020 -puiteohjelmasta. Tutkimusyhteistyötä koordinoi Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan biomimetiikan ja älykkäiden järjestelmien tutkimusyksikkö BISG professori Juha Röningin johdolla. Viittä Euroopan maata edustava kahdeksan organisaation konsortio kokoontuu ensimmäistä kertaa Oulussa 10.-11.1.2018.

Nelivuotisessa HYFLIERS (HYbrid FLying-rollIng with-snakE-aRM robot for contact inspection) -hankkeessa innovoidaan edistyksellisiä robotteja ja niiden käyttöönottoa teollisuuslaitoksissa. Tavoitteena on kehittää maailman ensimmäinen teollisuuteen integroitu sekä maassa että ilmassa liikkuva hyper-redundantisella manipulaattorilla varustettu robotti kohteisiin, joissa työskentely on ihmisille vaarallista ja joihin aikaisemmilla roboteilla ei päästä.

Partnerit Euroopan huipulta

HYFLIERS-konsortiossa on Suomen lisäksi partnereita Espanjasta, Italiasta, Ranskasta ja Sveitsistä. Mukana on maineikkaita yliopistoja, tutkimus- ja teollisuuslaitoksia sekä kaksi maailman suurinta öljy- ja kaasualan tuotantoyritystä. Oulun yliopiston osuus 3,9 miljoonan kokonaisrahoituksesta on lähes 800 000 euroa.

"Hanke nostaa Oulun yliopiston ennestään vahvaa profiilia robotiikan alalla. Johtamamme vahva yhteenliittymä kokoaa juuri tähän kehitystyöhön parhaat tekijät, jotka saavat mahdollisuuden esitellä huippuosaamisensa koko maailmalle tämän yhteiskunnallisesti ja liiketoiminnallisesti merkittävän innovaation kautta," vastuullinen johtaja professori Juha Röning toteaa.

Tähtäimessä turvallisuus ja taloudellisuus

Hankkeessa robotiikkaa sovelletaan öljyn- ja kaasunjalostuslaitoksissa ultraäänen avulla suoritettaviin putkien tarkastusmittauksiin, joilla valvotaan laitosten turvallisuutta ja korjaustoimenpiteiden tarvetta. Tästä perinteisesti henkilövoimin tehdystä työstä jopa 90% tapahtuu korkeissa paikoissa tikkaiden, telineiden, köysien tai nostureiden avulla olosuhteissa. Työntekijät voivat altistua myös korkeille lämpötiloille tai myrkyllisille aineille. Turvatoimista huolimatta onnettomuusriski on korkea.

Robotiikan avulla prosesseihin tavoitellaan parempaa turvallisuutta, laatua ja kustannustehokkuutta. Saavutettavia tuloksia voidaan hyödyntää laajasti muidenkin teollisuudenalojen vaativien tarkastusten valvontamenetelmissä.

”Teknologioita demonstroidaan projektin viimeisessä vaiheessa. Siitä muutaman vuoden sisällä HYFLIERS-hankkeessa kehitetyt ratkaisut voivat päätyä kaupallisiin tuotteisiin, jotka lisäävät ihmisten ja ympäristön turvallisuutta sekä säästävät kustannuksia", toivoo hankkeen tekninen koordinaattori ja operatiivinen johtaja Ulrico Celentano.

Viimeksi päivitetty: 8.4.2021