Boostia kansainvälisiin rekrytointeihin seutukaupungeissa

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE toimii osatoteuttajana SEUTUKAUPUNKIrekry -hankkeessa, jossa tuetaan ja kehitetään seutukaupunkien ja niiden yritysten kansainvälisiin rekrytointeihin liittyvää osaamista. Hanke on osa seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistämistä tukevaa hankekokonaisuutta. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan liitto.

SEUTUKAUPUNKIrekry-hankkeessa etsitään ratkaisuja seutukaupunkien työvoimapulaan eri toimialoilla. Seutukaupungit ovat talousalueensa keskuksia, mutta eivät maakuntakeskuksia. Seutukaupunkeja on läpi Suomen Kuusamosta Saloon (yhteensä 57 kpl) ja ne ovat maakuntakeskusten ulkopuolisen Suomen taloudellinen selkäranka. Samalla ne muodostavat kuntarakenteen perustan ja takaavat maan pysymisen asuttuna järjestämällä hyvinvointipalveluja ja tukemalla elinkeinoelämää.

Hankkeessa vauhditetaan seutukaupunkien työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa ja kehitetään keskeisten työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa. Tämä toteutetaan seutukaupunkien ja eri toimijoiden yhteistyöllä. Hankkeessa parannetaan yritysten osaamista kansainvälisissä rekrytoinneissa ja virtaviivaistetaan ulkomaisten työntekijöiden vastaanotto- ja kotoutumispalveluita. Lisäksi lisätään yritysten ja kansainvälisten opiskelijoiden yhteistyötä.

MicroENTRE osallistuu hankkeessa mm. seutukaupunkien ja niissä toimivien yritysten imagon ja vetovoiman kohentamiseen järjestämällä viestintäkoulutuksia työpajoissa ja verkkovälitteisesti. Myös kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnin kehittäminen ja vastavalmistuneiden työllistämisen edistäminen ovat etusijalla. Hanke kestää 18 kuukautta ja päättyy kesäkuussa 2023.

Lisätietoja:

Projektitutkija Markus Rytinki, Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE markus.rytinki@oulu.fi, 050 466 3952.

Viimeksi päivitetty: 4.3.2022