Callio Labista taiteen ja tieteen residenssi

Pyhäsalmen kaivoksessa sijaitseva monitieteellinen tutkimusympäristö Callio Lab muuntuu taiteen ja tieteen residenssiksi kahden kuukauden ajaksi projektissa More-Than-Planet. Photo North – Pohjoinen valokuvakeskus on julistanut avoimen kansainvälisen haun residenssiin vuosille 2023 ja 2024. Deep -residenssissä työskennellään maanalaisella tutkimusasemalla ja sen ympärillä elävässä yhteisössä. Projektissa kysytään: millaiseen tulevaisuuteen olemme menossa? Millaisia uusia näkökulmia, tietoa ja ratkaisuja voimme uudelleenkuvitella kiihtyvän ympäristönmuutoksen aikakaudella?
kaivoksessa sisällä

Maapallon ilmasto muuttuu ihmisen vaikutuksesta ennennäkemättömällä vauhdilla. Ihmisen luoma teknologiakehä sulautuu elämänkehään – mikrobeista maapallon kallioperään ja merien syvyyksistä ilmakehään ja avaruuteen – luoden toisistaan riippuvaisen hybridisen ympäristön. Toimintatapojemme on muututtava esimerkiksi energian, resurssien, asuttavien ympäristön suhteen ja käyttöön tulee ottaa kestävämpiä käytäntöjä.

Kuinka sopeutua nykyisiin muutoksiin ja valmistautua tuleviin? Millainen rooli on paikallisella tiedolla sekä avaruudesta, maansyvyyksistä, satelliiteilla ja kaukokartoituksella saatavalla tiedolla hybridisen maisen ja elämän kuvaamisessa?

Residenssiohjelmaan haetaan taiteilijoita ja työryhmiä, jotka lähestyvät tulevaisuudentutkimusta, muutoksen havainnointia ja ympäristönmuutosta laajasti taiteen ja tieteen kautta. More-than-Planet -hankkeen ja residenssien tarkoituksena on uudelleenkartoittaa ymmärrystämme ja kokonaiskuvaa planeettamme tasolla. Residenssin teemoja ovat ympäristönmuutoksen havainnointi, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ja ratkaisujen taiteellinen tutkiminen ilmaston, ekologian, maankäytön muotojen, vesiekologian ja hiilen kierron sekä sosiaalisen ja kulttuurisen muutoksen kautta. Taiteilijoiden toivotaan toimivan yhdessä tutkijoiden sekä paikallisen yhteisön kanssa.

”Kokonaiskuva muutoksista ja mahdollisista tulevaisuuksista rakentuu residenssiohjelmassa taiteen ja tieteen kautta paikallisten ilmiöiden rakentaessa kuvaa planeetan tasolla. Calliolab edustaa tutkimusta ja toimintaa, missä taiteilijat voivat yhdistää tekemisensä ja ajattelunsa kaivoksessa tehtävään tutkimukseen avaruuden ja maan olosuhteista, ilmiöistä, ihmisen ja muun elämän mahdollisuuksista aina fysiikan kautta avautuviin kysymyksiin maailmankaikkeuden, avaruuden ja planeettamme rakenteista”, sanoo More-Than-Planet -projektin hankejohtaja Antti Tenetz.

”Elämänkehä alkaa syvällä maankuoresta löytyvistä mikrobeista aina kaasukehään avaruuden rajalle. Taide, tutkimus ja teknologiat ääriolosuhteissa kaivoksen syvyydessä ja avaruudessa palaavat aina takaisin maan pinnalle ja kestävämmän kehityksen edellytyksiin, elämän, meidän ja luonnonsuhteeseen sekä selviytymiseen. Kaivos ja Callio Labin kanssa tehtävä yhteistyö antavat mahdollisuuden heijastaa näitä elementtejä ja luoda uusia teoksia ja näkökulmia meidän aikaamme ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Residenssi toimii myös testinä siitä, miten tällaista yhteistyötä jatketaan tulevaisuudessa ”, Tenetz jatkaa.

Callio Lab on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin koordinoima monitieteellinen tutkimusympäristö. Pyhäjärven Callio vastaa Pyhäsalmen kaivoksen uusiokäytön kehittämisestä. Oulun yliopisto on Callio Labin kautta yksi Pyhäjärven Callion uusiokäyttöasiakkaista.

”Pyhäjärvellä ja Pyhäsalmen kaivokselle on yli 20-vuotinen historia toimisesta maanalaisen tutkimuksen ympäristönä. Tutkimuskohteet ovat vaihdelleen vuosikymmenten aikana ja nyt pääpaino on neutriinofysiikkaan liittyvässä tutkimuksessa. Perustutkimuksen haasteena on usein tutkimuksen, tutkimuskohteiden ja tulosten jalkauttaminen. Itse odotan innolla mitä tutkijoiden ja taitelijoiden välisestä dialogista voi kummuta ja millaisen muodon inspiraatiot voivat saada”, sanoo projektipäällikkö Jari Joutsenvaara Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista.

Avoin residenssihaku etsii uusia näkymiä avaavia ehdotuksia ja ideoita teoksista, jotka hyödyntävät erilaisia metodeja, teknologioita, skenaarioita ja samaistuttavia kokemuksia – johtaen syvempään ja laajempaan kuvaan muutoksesta ja sen vaatimista ratkaisuista. Residenssi on avoin kaikille taiteen tekemisen muodoille, painottuen kuitenkin taiteelliseen praktiikkaan, jossa hyödynnetään linssipohjaisia tekniikoita.

Lue lisää täältä.

Hakuaika päättyy 28.2.2023
Haku toteutetaan Google Formsin kautta.

Viimeksi päivitetty: 16.2.2023